Medlemskap

Debattinnlegg i Eidsvoll Ullensaker Blad 31. oktober 2019: Det farlige skremmeriet og ungdommers rusbruk, av Arild Knutsen og Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk.

Det er umulig for tilhørerne å skille mellom hva som formidles fra det offentlige og reformmotstander, interesseorganisasjonen NNPF når politi deltar på politiserte turneer hvor det argumenteres for fortsatt bruk av forbudslinjens avskrekking, overvåking, sanksjoner og integritetskrenkende urinprøvetaking. Metodene fører til stigma og utenforskap i lokalsamfunnet, men heldigvis har myndighetens kunnskap og respons på rusproblematikk vært gjennom forandringer i både inn- og utland de siste årene. De som arrangerer møter om tema bør tenke seg nøye om hvem de ønsker som premissleverandører i diskusjonen.

Les innlegget her.

Har du lurt på hvorfor noen rusmidler er ulovlige imens andre er lovlige? I 2. episode av Just say know-serien til Foreningen for human narkotikapolitikk får du svar på dette. Det er mye som i dag er lovlig, som før ble stemplet som djevelsk og forsøkt utryddet. Blant annet har vi hatt forbud mot kaffe, tobakk og alkohol. Trodde du at lovligheten rundt et rusmiddel har å gjøre med risikoen for skade av å bruke det? Da bør du se denne videoen.

Vi i Foreningen for human narkotikapolitikk synes det er på plass med et varsel om noen produkter som nettopp har kommet på cannabismarkedet i Norge, i stort omfang.
Dette er e-sigaretter med enten særlig sterk cannabisolje eller en væske med syntetisk thc (Etterlikning av den rusgivende komponenten i cannabis). I det som anses som seriøse merkede innpakninger. De gir inntrykk av å komme fra en legal forhandler. 
Merkene «West Coast Cure»
https://dabconnection.com/culture/fake-wcc-cartridges/
og «Rove»
https://cannabisthrives.com/rove-cartridge-review-and-fake-cartridges/
har kommet i stort omfang på markedet og brukere har opplevd særlig sterk virkning og negative reaksjoner.
Rove er kjent fra det lovlige markedet i USA og blir solgt som “medical grade”. Men dette er mest sannsynlig etterlikninger, siden de ikke inneholder informasjon om at de er testet for styrke eller THC-innhold, noe de er pliktig til i USA.
Det kommer illevarslende signaler fra USA om epidemisk bruk av slike uregulerte kopier og at det kan føre til mystiske lungesykdommer og til og med dødsfall.
Les mer her: https://www.reddit.com/r/oilpen/comments/d454r3/unregulated_cartridge_illness_and_safety/
Produkter som selges som medical grade kan misforstås som milde medisinske produkter, men brukere i Norge varsler om at dette oppleves som langt sterkere cannabisvirknimg enn de er vant med på markedet fra før og at det skaper uhyggelige opplevelser. 
Det er tre grupper som bør utvise særlig varsomhet.
1. Unge brukere
2. De som har opplevd negative reaksjoner av cannabis tidligere.
3. De som ikke har brukt cannabis på en stund.
Strengt tatt bør man avstå fra disse produktene. Bruk av slike produkter kan føre panikkreaksjoner og psykoseliknende tilstander selv for garvede cannabisbrukere. Til og med noen norske selgere av dette produktet i Norge, har advart sine kunder om at dette er potensielt farlig å bruke. 
West Coast cure er ikke et lovlig, sertifisert merke, men en dominerende aktør innen det sorte markedet i USA. Rove derimot er et sertifisert merke, men har en lang historie med å bli utsatt for piratkopiering. Hvis det ikke er et merke som indikerer testing og THC-innhold så er det mest sannsynlig piratkopier. Altså kopier som man ikke vet hva inneholder.
Epidemien i USA skyldes trolig falske carts og de inneholder E-acetat. I verste fall er dette som nå har kommet på markedet, produkter fra Kina som inneholder syntetisk thc og hvem vet hva annet. Det er usikkert hvorfor det plutselig har kommet så mye av dette på cannabismarkedet i Norge, men det er grunn til å frykte at det illegale markedet målretter innsatsen mot andre forbudsland når de taper terreng i stater der cannabis har blitt legalisert. Brukere foretrekker å kunne ta trygge valg og vite hva de får i kroppen om de har anledning.

Debattinnlegg i Dagbladet 22. oktober 2019: Møt våre valg med respekt av Annette Svae og Thomas Kjøsnes i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Vi ser fram til Helsedirektoratets kampanje om cannabis på nyåret, men å ensidig framstille stoffets potensielle farer, vil gjøre en slik kampanje lite troverdig. Overdrevne skremsler, motivert av nullvisjoner, er ikke mer relevant for de unge enn skremsler om skrumplever og alkoholpsykoser. De unge ser at de fleste bruker stoffet uten å få problemer, og mister tillit til informasjon som ikke er balansert.

Vi tror ikke på banale forklaringer om at forbudets 50 år lange fiasko skyldes at brukere ikke ser forskjell på reform og legalisering. De unge sier i større grad at de synes forbudet er tåpelig, og at de tror det snart blir lovlig i hele vesten. Vi deler deres syn. De tror ikke at cannabis er ufarlig. Men vi forstår det når brukere kommer med bagatelliserende bemerkninger i møte med mennesker som vil straffe dem.

Les innlegget her.

Hva er egentlig rusmidler? I første episode av Just say know-serien til Foreningen for human narkotikapolitikk, får du vite hva rusmidler er. Og hvordan rusmidler skiller seg fra andre ting, som mat, opplevelser og relasjoner. Rusmidler kalles både medisiner, psykoaktive substanser og gift. Hva er forskjellen på lovlige og ulovlige rusmidler? Har det å gjøre med risiko for fare eller skyldes det andre ting? I neste episode skal du få vite hvorfor noen rusmidler er lovlige og andre ulovlige.

Forteller: Arild Knutsen. Tekst: Peter Sarosi. Foto: István Gábor Takács.

Se filmen her.

NRK Ekko 14. oktober 2019:

Nå skjer det! Staten skal gi heroin til 300 brukere her i landet, som medisin. Heroinassistert behandling. Som ledd i regjeringens rusreform. Hvordan blir livet til heroinbrukerne nå? I studio: Professor Thomas Clausen i Seraf og leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Innslag med heroinbrukeren Anita og leder i den danske Brugerforeningen Jørgen Kjær. Programleder: Jan Erlend Leine.

Hør innslaget her.

Debattinnlegg i Bergens Tidende 10. oktober 2019: Vi trenger gatemagasiner som Megafon. Av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Systemet med legemiddelassistert rehabilitering (Lar) har blitt utvidet, det har kommet et sprøyterom, og byen har fått en rekke mottaks- og oppfølgingssentre. Likevel er det med stor undring jeg leser at Megafon skal legge ned fra nyttår fordi de har blitt overflødige.

Dette er et bilde av situasjonen få brukere kjenner seg igjen i. Det er stadig mange som lever i fattigdom og alt det fører med seg, både blant folk med og folk uten rusproblemer. Det anslås at Lar når rundt halvparten av dem som er avhengig av heroin eller andre opiater, dessuten er det en tredjedel i Lar som ikke opplever særlig nytte av de altfor få medikamentene som tilbys.

Les innlegget her.

Debattinnlegg i Dagbladet 08. oktober 2019: Cannabis, et tryggere alternativ. Av Annette Svae i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Et skifte fra rus- eller medikamentbruk til cannabis bør framelskes, som et folkehelsetiltak.

I FHN hører vi om pasienter med god erfaring fra selvmedisinering. De søker ikke om cannabismedisin for de frykter å måtte prøve andre farligere medikamenter som opioider, først. Ved overdoseforebygging kan cannabis være en av flere skadereduserende løsninger. Det er på høy tid pasienters selvbestemmelse vektlegges, før eksperimentering med etablerte kurer.

Les debattinnlegget her.

Vårt Oslo 04. oktober 2019.

Uteseksjonen startet å telle personer i de åpne rusmiljøene i 2004. Aldri før har det vært så mange unge i de åpne rusmiljøene, viser ny undersøkelse.

Ny rekord på sprøyterommet

Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, slutter seg til tellingen fra Uteseksjonen. Han oppsummerer:

– Vi ser en stor økning i rusmiljøet, en kraftig økning av antallet unge og en sterk vekst i uhelse, sier han.

Han mener belastning er ekstra kraftig i Storgata, ved Prindsen, hvor sprøyterommet ligger.

– Det har aldri vært så høyt trøkk på sprøyterommet. Det er ny rekord i antallet brukere av sprøyterommet og i antallet injeksjoner. Mange blir avvist, og kapasiteten er sprengt. Det er et unisont ønske om at vi må få flere sprøyterom i byen, sier han.

Les artikkelen her.

crossmenu