Medlemskap

Det er ikke kun rusproblemer man forebygger gjennom å forhindre seksuelle overgrep, men også psykiske problemer som posttraumatiske stresslidelser, angst, depresjoner, spiseforstyrrelser og selvskading. (Link til VG-innlegget)

Skriver

Sturla Haugsgjerd, FTR

Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes, FHN

Den 02. februar er det høring på Stortinget om tre representantforslag, hos Helse- og omsorgskomiteen.

1) Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige
2) Representantforslag om en ny overdosestrategi
3) Representantforslag om ei offentleg utgreiing (NOU) om norsk ruspolitikk

Foreningen for human narkotikapolitikk er påmeldt og her er vårt innsendte høringssvar

 

Her er ti grunner til å regulere narkotika. (Link)

Av Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes, Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Sturla Haugsgjerd, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk) er glad for at signalene nå er tydelige, og det fra øverste hold: Rusavhengighet er en sykdom, ikke en forbrytelse. Dette vil føre til mindre utestengelse, fordømmelse og sanksjoner og større åpenhet om avhengighet, sier Knutsen. (Link)

Verdidebatt.no: Støtten til legalisering øker som følge av ny kunnskap, og mer enn 60 prosent av den amerikanske befolkning er nå tilhengere av full legalisering av cannabis. Ytterligere 15 amerikanske delstater vurderer å legalisere cannabis, samtidig ser vi at flere europeiske land avkriminaliserer bruk og besittelse av alle stoffer.

Alkoholbrukeren anses normalt som «en av oss». Man får lett forståelse for påbegynt og kontinuerlig alkoholbruk, men sjelden for kontrolltap. Samtidig får man sjelden forståelse for påbegynt og kontinuerlig bruk av andre rusmidler, men ofte for å ha mistet kontrollen på disse. Rundt ti prosent rusmiddelbrukere mister etter hvert kontroll på bruken, uavhengig av type rusmiddel.

 

30. desember fortalte NRK Dagsrevyen at opp mot 15.000 kan være smittet av hepatitt C. De fleste av disse er injiserende stoffbrukere. Behandlingstilbud eksisterer i få kommuner og ofte på forsøksnivå. Langt verre er det med forebyggingen.

crossmenu