Medlemskap

FHN Vestland

Morten Sommerbakk

Styreleder

Stig Norland

Styremedlem

Rolf Haugen

Styremedlem

Frode Bodin

Styremedlem

Tonje Jevari

Styremedlem
Org.nr: 999 155 669 | Kontonummer: 6504.05.58548
crossmenu