Doptørke bekymrer både politi og rusmisbrukere

NRK 02. april 2020: Doptørke bekymrer både politi og rusmisbrukere, av Ola Mjaaland, Annette Hobson, Benedicte Goa Ludvigsen og Sebastian Nordli – Det er ingen steder å bo. Natthjem, mottakssenter og brukerrom er stengt. Det er en ond sirkel. Og når de stenger og strammer inn ved grensene, kommer ikke stoffet, sier rusmisbruker Janne Andresen Les mer omDoptørke bekymrer både politi og rusmisbrukere[…]

Høringssvar på Rusreformutvalgets innstilling

Høringssvar fra Foreningen for human narkotikapolitikk Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) er en organisasjon for brukere og brukervenner som ønsker en politikk basert på kunnskap, menneskerettigheter og folkehelseperspektiv. FHN ble stiftet i april 2006 og fremmer brukermedvirkning, skadereduksjon, avkriminalisering og statlig regulering. Foreningen for human narkotikapolitikk støtter og berømmer Stortingets og regjeringens vedtak om å Les mer omHøringssvar på Rusreformutvalgets innstilling[…]

Frykter for tørke på narkotikamarkedet: – Folk blir desperate

Artikkel i Budstikka 30. mars 2020: Frykter for tørke på narkotikamarkedet, folk blir desperate, av Emilie Bjella Waaler. Norge har stengt grensene i et forsøk på å begrense spredningen av koronaviruset. Nå frykter interesseorganisasjoner de mulige konsekvensene for rusavhengige. Are Lerstein, selv tidligere rusavhengig, er bekymret for hvordan de stengte grensene kan påvirke tilgangen på Les mer omFrykter for tørke på narkotikamarkedet: – Folk blir desperate[…]

Galskap av NNPF å la være å lytte til forskning, erfaring og kunnskap

Debattinnlegg i Møre-nytt 27. mars 2020, av Tonje Jevari, organisasjonssekretær i Foreningen for human narkotikapolitikk. Ordskifte om rusreform: I Mørenytt 24.mars uttrykker lederen av Norsk Narkotikapolitiforening NNPF, på Sunnmøre, Erik Lind sterk bekymring for framtidens ungdom om rusreformutvalgets forslag (NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp) til ny rusreform vedtas, og mener det vil Les mer omGalskap av NNPF å la være å lytte til forskning, erfaring og kunnskap[…]

Nå haster det å gi rett medisin til utsatte rusavhengige

Erlik.no 26. mars 2020: Nå haster det å gi rett medisin til utsatte rusavhengige, av Kari Bu. Arild Knutsen forteller om det viktigste myndighetene kan gjøre for rusavhengige under koronakrisen — og om lyspunkter i en vanskelig tid. Bidrag til kampanjen «Gi selgerne en ny start» kan gis på VIPPS: 599295. Gavekonto: 5082 05 86570. — Det har oppstått Les mer omNå haster det å gi rett medisin til utsatte rusavhengige[…]

Her kan rusavhengige få korona-behandling

Bergensavisen 23. mars 2020: Her kan rusavhengige få korona-behandling, av Sindre Wiik. Personer med rusproblematikk er ekstra sårbare for koronaviruset. Nå åpner Helse Bergen en egen post for denne gruppen. Flere har uttrykt bekymring for personer med rusproblematikk under koronakrisen. De har oftere kroppslige sykdommer og er sånn sett ekstra utsatt for viruset.  – Og Les mer omHer kan rusavhengige få korona-behandling[…]

Felles høringsinnspill til «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien»

Representanter for A-larm, Foreningen for human narkotikapolitikk, proLAR Nett, RIO, Ivareta og Marborg skriver under på dette høringsinnspillet til Helsedirektoratet. Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien. Innledningsvis i notat om prioriteringer står det. «Innholdet i notatet er på et overordnet nivå. Helsedirektoratet vil sammen med helsetjenesten utarbeide mer konkrete prioriteringsanbefalinger for de mest Les mer omFelles høringsinnspill til «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien»[…]

Vi må handle nå for å hindre dødsfall

Erfaringskompetanse.no 19. mars 2020: Vi må handle nå for å hindre dødsfall, av Eskil Skjeldal. Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) ser med stor bekymring på situasjonen for de rusavhengige. Han mener at mennesker med rusproblemer trenger en krisepakke nå. Stor bekymring – Hva kan du fortelle oss om situasjonen for rusavhengige slik Les mer omVi må handle nå for å hindre dødsfall[…]

Mennesker med rusproblemer trenger også krisepakker

Kronikk i Stavanger Aftenblad 19. mars 2020: Mennesker med rusproblemer trenger også krisepakker, av Tommy Sjåfjell i A-larm og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Koronaviruset og konsekvensene av pandemien rammer noen grupper hardere enn andre. Vi kjenner på en særlig bekymring knyttet til personer med rus- og psykisk helseutfordringer når Norge nå Les mer omMennesker med rusproblemer trenger også krisepakker[…]

Mener narkotikatørke vil koste liv

Klassekampen: Rusfeltet og Venstre mener narkotikatørke vil koste liv: Vil dele ut stoff, av Jo Skårderud. I FARE: Koronakrisa kan føre til dødsfall og eksplosiv smitte i rusmiljøer, mener rusorganisasjoner. Nå krever de og Venstre at staten deler ut medikamenter til rusbrukere. – Uten strakstiltak vil vi få en eksplosjon av dødsfall og koronasmitte i Les mer omMener narkotikatørke vil koste liv[…]

Ber om strakstiltak for heroinavhengige

Bergensavisen: Ber om strakstiltak for heroinavhengige: – Del ut metadon til de som trenger det, av Hannah Grace Taylor. – Det må drastiske tiltak på plass for å unngå smittespredning og belastning av helsevesenet, sier Arild Knutsen, leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk Alle kommunale tiltak innen rus og psykisk helse er stengt eller har Les mer omBer om strakstiltak for heroinavhengige[…]

Narkotikamarkedet er også korona-stengt

Bergensavisen 17. mars 2020: Narkotikamarkedet er også stengt, av Hannah Grace Taylor. Stengte grenseoverganger og en verden i lock-down fører til dårligere tilgang i det illegale narkomarkedet. Rusmiljøet i Bergen melder allerede om heroin-stopp og nye brukergrupper «på gaten». I dag gikk fagrådet for rusfeltets hovedorganisasjon ut med en advarsel om at markedet for narkotika Les mer omNarkotikamarkedet er også korona-stengt[…]

Korona og økt smittefare: Bruker- og pårørendeorganisasjoner med åpent brev til helseministeren

Publisert på rusfeltet.no 14. mars 2020. Bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet vil med dette rette oppmerksomheten mot den sårbare gruppen vi representerer knyttet til Covid19 utbruddet. Vi støtter de massive smitteforebyggende tiltakene som til nå er iverksatt på befolkningsnivå, men vi ser også at noen av tiltakene snarere fører til økt smittefare for gruppen vi Les mer omKorona og økt smittefare: Bruker- og pårørendeorganisasjoner med åpent brev til helseministeren[…]

Korona: Disse rådene deles nå i rekordfart

Bergensavisen 13.03. 2020. Disse rådene deles nå i rekordfart, skrevet av Birthe Steen Hansen. – Jeg er veldig bekymret for at denne gruppen nå skal bli oversett. Hele Norge er i unntakstilstand etter at regjeringen innførte de strengeste helserestriksjonene noensinne torsdag kveld. Arild Knutsen, som er leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk, frykter at rusavhengige Les mer omKorona: Disse rådene deles nå i rekordfart[…]

Det er ingen fare for at kriminelle gis anledning til å vokse

I Politiforum 5.mars sier politimester Ellen Katrine Hætta at det vil få svært uheldige konsekvenser å gjennomføre Rusreformutvalgets forslag, og at det er urovekkende at bruk og oppbevaring av 5 gram heroin ikke skal innebære straff. Jeg finner det som mer uheldig konsekvens at politimesteren og politiet i Finnmark ikke har den forventede og korrekte Les mer omDet er ingen fare for at kriminelle gis anledning til å vokse[…]