Medlemskap

FHN2016

FHN 05. mars 2016:
Arild Knutsen foredrag om avhengighet og nedtrapping.

Arild Knutsen holder foredrag for spesialistpsykologer på Legangkollseminaret 04. mars 2016.

Ny:
Huffingtonpost 03. mars 2016:
People Who Use Drugs Are Demanding Their Rights in Norway, Finding Support from Influential Voices av Arild Knutsen, Founder, the Association for Humane Drug Policies.

Rus&Samfunn 03. mars 2016:
På vei til UNGASS 2016 av Astrid Renland.
Helse- og omsorgsdepartementet inviterte tirsdag 1. mars til dialogmøte med det sivile samfunn om internasjonal narkotikapolitikk.

Ny:
FHN 01. mars 2016:
Rusbrukerne vil være med og utforme narkotikapolitikken.

Se også: her.

Ny:
NRK TV 01. mars 2016:
NRK, Østlandssendingen om at Oslo bystyre ønsker at Oslo skal være forsøksby for heroinforsøk.

Ny:
the fix 22. februar 2016:
Norway's New Controversial Approach to Drug Treatment av Zachary Siegel.
John Melhus, a spokesperson for The Norwegian Association for Humane Drug Policies, told Quartz that "Norway's expanded drug court program is, if anything, worse. It is effectively a form of forced treatment".

FHN 17. februar 2016:
Narkomane kan dømmes til behandling.

Australia Network 16. februar 2016:
Norway: Drug Addicts Sentenced to ‘Treatment’ av Trivesh Sharma.

Independent 14. februar 2016:
Norway to sentence some drug addicts to treatment rather than prison av Matt Broomfield.
Arild Knutsen of the Association for Humane Drug Policy said: "Drug courts constitute a form of forced treatment where the primary symptom of addiction, relapse, is punished with prison. Only one in three people successfully complete the programme".

Norske brukerorganisasjoner krever å bli hørt i FN
I et krav signert av over 90 akademikere, politikere og fagfolk som publiseres i VG i dag ber brukerorganisasjonene på rusfeltet om å bli hørt av regjeringen. Blant de som støtter organisasjonenes krav om å bli hørt er Carl I. Hagen, Trine Skei Grande og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund.

NRK 12. februar 2016:
Innfører narkotikaprogram i hele landet av Paal Wergeland, Irina Tjelle og Fredrik Lauritzen.
Fra i dag skal narkotikamisbrukere i hele landet kunne dømmes til behandling. Politikerne jubler. - De fortsetter å straffe de narkomane, svarer lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen.

VG 12. februar 2016:
Intet om oss uten oss!
Carl I. Hagen, Trine Skei Grande og andre underskriver rus-opprop fra brukerorganisasjoner.

minervanett 10. februar 2016:
Kunnskapen gikk dit hampen grodde av Annette Svae.
Det særnorske forbudet mot dyrking av industriell hamp er et kroneksempel på en norsk narkotikapolitikk som på mange områder er preget av idealistisk moralisme heller enn kunnskap.

Dagsavisen 06. februar 2016:
Fra kriminalisering via sykeliggjøring til normalisering av Arild Knutsen.
I Dagbladet 28. januar sammenlikner Geir Ramnefjell samfunnets syn på Rusmiddelbrukere og avhengige med samfunnets syn på homofile.

Bergensavisen 02. februar 2016:
Kirkens Bymisjon slutter å dele ut mat til fattige av Stian Espeland.
Nå er det slutt på utlevering av mat fra sidekapellet til Korskirken i Bergen.

Kulturutvalget 27. januar 2016:
Heroin i statlig regi - en mer human narkotikapolitikk?

Norge er europaledende i overdosedødsfall. Flere mener vi bør gå inn for en prøveordning av heroinassistert behandling for de tyngste misbrukerne. Hensikten er å gi en statlig behandling med stoffer de ellers ville fått tak i på andre måter. Dette vil gjelde en svært liten gruppe av landets rusmisbrukere, og motstandere mener vi heller burde prioritere rehabilitering. Skal staten behandle de rusavhengige med heroin eller burde vi prioritere forebygging?

Dagbladet 26. januar 2016:
Høi på seg selv av Sturla Haugsgjerd, Foreningen for Human Narkotikapolitikk.
Rusavhengige er syke og trenger hjelp, ikke straff, sier Bent Høie. Hvorfor fortsetter han å straffe dem?

VG 21. januar 2016:
Uforente nasjoner av Sturla Haugsgjerd, Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Ester Nafstad, Normal Norge.
Det ruspolitiske verdenskartet er splittet i to, mellom den udemokratiske og den demokratiske siden. I midten står land som vegrer seg for å velge side, og blant dem er Norge.

Adressa 16. januar 2016:
- Dette er en veldig svak gruppe i samfunnet. De trenger mer hjelp av Jonas Skybakmoen.
Rundt 150 demonstrerte mot kutt innenfor rusbehandling og psykisk helsevern på Torvet lørdag.

NRK 16. januar 2016:
Mobiliserer mot kutt innen rus og psykisk helsevern av Sigurd Steinum og Erland Knutsen.
Frivillige samlet folk i Trondheim til fakkeltog mot nedskjæringer innen psykisk helsevern og rusbehandling. - Når du ikke får hjelp, kan du bli en fare for deg selv og andre, mener rusmisbrukere.

Morgenbladet 08. januar 2016:
Heroin på resept fungerer langt bedre enn straff og politi av Ina Roll Spinnangr.
Erfaringene fra LAR viser at vi må være villig til å prøve ut nye metoder dersom vi skal få fremskritt innen rusfeltet.

crossmenu