Foreningen for human narkotikapolitikk

FHN er en organisasjon på rusfeltet, som arbeider for skadereduksjon og en ruspolitisk reform.

FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo, vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud. Vi samarbeider formelt med de øvrige brukerorganisasjoner og med mange andre instanser på rusfeltet, kommunale, som ideelle. Vi tilbyr foredrag og ruspolitiske innlegg for studenter, institusjoner, media, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og deltar mye i ruspolitisk debatter. FHN ble stiftet i april 2006 og ledes av Arild Knutsen.

Tillitsvalgte og Ansatte

Ta kontakt med en av oss

Arild Knutsen

Leder Nasjonalt
Arild Knutsen er en norsk aktivist som har markert seg særlig i kampen for stoffbrukeres rettigheter, med særlig fokus på vanskeligstilte og en ny narkotikapolitikk.

Tonje Jevari

Organisasjonssekretær

Siste nytt

Sjekk ut våres siste saker

Skriv til oss

Ris, ros eller innmelding i FHN