Foreningen for human narkotikapolitikk

FHN er en brukerorganisasjon på rusfeltet, som arbeider for skadereduksjon og en ruspolitisk reform.

FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo og Bergen Sentrum, vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud. Vi samarbeider formelt med de øvrige brukerorganisasjoner og med mange andre instanser på rusfeltet, kommunale, som ideelle. Vi tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler. For studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller gjerne til ruspolitisk debatt. FHN ble stiftet i april 2006 og ledes av Arild Knutsen.

Tillitsvalgte og Ansatte

Ta kontakt med en av oss

Arild Knutsen

Leder Nasjonalt
Arild Knutsen er en norsk aktivist som har markert seg særlig i kampen for stoffbrukeres rettigheter, med særlig fokus på vanskeligstilte og en ny narkotikapolitikk.

Conrad Jacobsen

Sekretær

Tonje Jevari

Organisasjonssekretær

Siste nytt

Sjekk ut våres siste saker

Skriv til oss

Ris, ros eller innmelding i FHN