Medlemskap
Foreningen for human narkotikapolitikk er en medlems- og brukerorganisasjon på rusfeltet.
Vi har tillitsvalgte, lag og avdelinger over hele landet. Vår fremste oppgave er brukermedvirkning, på politisk, tjeneste- og systemnivå og på individnivå.

Vi deltar i en rekke arbeidsgrupper, ekspertutvalg, brukerråd og prosjekter på både statlig og kommunalt plan. FHN arbeider også med oppsøkende virksomhet med utdeling av brukerutstyr og nalokson motgift. Og tilbyr bistand  og oppfølging til brukere og pårørende.

FHN samarbeider med kommunale tiltak for smitteforebygging, skadereduksjon og overdoseforebygging. Og tilbyr kurs og opplæring til private og offentlige om dette.
Vi holder foredrag og bidrar med ruspolitiske innlegg. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten. FHN ble stiftet i april 2006 og ledes av Arild Knutsen.
FHN har en rådgivende status i FN (ECOSOC Special Consultative Status), noe som betyr at vi kan gi innspill og råd til FN sitt arbeid på rusfeltet.

FHN er medlem i følgende organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt:
•        Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon.
•        Inpud, internasjonalt nettverk av brukerorganisasjoner.
•        Encod, European Coalition for Just and Effective Drug Policies.
•        NAMA, National Alliance for Methadone Advocates.
•        Harm Reduction International.
•        IDPC, International Drug Policy Consumption.
crossmenu