Medlemskap

Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk svarer professor Helge Waal i Morgenbladet. Leger som ramser opp skadevirkninger av rusmidler, for så å slå fast at vi trenger forbud, har ikke forstått innvendingene mot politikken. Les artikkelen her.

Replikkordskiftet om legalisering av cannabis, mellom IOGT og Foreningen for human narkotikapolitikk, fortsetter i Klassekampen. Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen svarer igjen i dag, forrige svar er nevnt i en artikkel av Helge Waal i Morgenbladet 20. juli.

Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes svarer generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, i denne artikkelen.

Lege Lise-Lotte Haugan Sandstrøm spør i Aftenposten 14. juli hva som skulle tilsi en mer liberal holdning til cannabis. I realiteten ønskes justispolitisk liberalisering til fordel for illiberal, statlig regulering...Les artikkelen her.

Fredag gikk Thorvald Stoltenberg bort. Gjennom en årrekke var han og leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk, Arild Knutsen (49), nære venner og partnere i ruspolitikken. I 2016 skrev Thorvald forordet til Knutsens delvis selvbiografiske bok «Fra forbud til fornuft». Les artikkelen her.

Det er en utbredt myte at de som ønsker oppmykning av cannabislovgivningen, baserer dette på en bagatelliserende holdning om skadevirkninger og farlighet. Hjerneforsker Svend Davanger baserer sin kronikk i Aftenposten 09. juli på denne myten, skriver Arild Knutsen. Les artikkelen her.

Generalsekretæren i IOGT besvares av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen i dette innlegget i Klassekampen.

Brukerorganisasjonene på rusfeltet mener norske helseforetak legger opp til farlig anbudsregime. Nye regler og medisiner for legemiddelassistert rehabilitering svekker behandlingen og setter liv i fare. Siden i fjor høst har Sykehusinnkjøp Helseforetak jobbet med å finne billigere medisiner for LAR-pasientene. Nå trekker proLAR-Nett og Marborg sine representanter ut av arbeidsgruppa i protest. Fredag sendte de en bekymringsmelding til helseministeren og helseforetaket, i et felles brev med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, A-larm og Foreningen for human narkotikapolitikk (Les saken her)

Det blir for lettvint og overfladisk når politimester Hans-Sverre Sjøvold hevder at legaliseringsdebatten er skyld i økningen i cannabisbruk blant unge. Ruspolitikken bygger for ofte på slike oppkonstruerte analyser. (Les artikkelen her) Av Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen.

En nederlandsk lege opplyser at han skriver ut cannabis til flere nordmenn enn nederlendere - Jørgen (29) er en av dem. Nå forteller han om hvordan han fikk resept og tillatelse til å importere stoffet. – Helt lovlig, sier Legemiddelverket.

Det er fryktelig urettferdig at noen må dra til andre land for å hente medisinen sin, sier lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen.

Knutsen mener medisinsk cannabis blir ansett som narkotika i Norge, og er kriminalisert i større grad enn andre europeiske land. (Les artikkelen her)

crossmenu