Medlemskap

Ny rusreform kan redde liv sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Kritikerne hevder at flere ungdom kan havne på skråplanet.
I dag foreslo Rusreformutvalget at det å ha narkotika til eget bruk ikke skal straffes. Dette kommer til å redde mange liv, mener Arild Knutsen. Mesteparten av overdosene skyldes at man må gjemme seg bort og injisere stoffene, et ekstremt bruksmønster som har oppstått som følge av kriminaliseringen.
Rusreformutvalget foreslår at man skal tilby hjelp istedenfor å anmelde og straffeforfølge. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) sier at med rusreformen vil rusavhengige oppleve mindre stigmatisering, det vil bli lettere å mestre livet de har og barrierene for å søke hjelp vil bli mindre. Hensikten er å gå fra straff til hjelp, det er ikke å legalisere.
Men ikke alle synes reformforslaget er like godt.
Actis frykter at avkriminalisering kan gjøre bruk av narkotika mer interessant for unge. Generalsekretær Pernille Huseby i Actis tror dette kan føre til at flere bruker og dermed at flere får problemer knyttet til bruken. Arild Knutsen er ikke enig. Han mener kunnskapen reformen åpner for og erfaringer fra andre land, viser at dette vil bidra til å holde rusbruken nede. Dette er resultatet av mange års kamp for en kunnskapsbasert narkotikapolitikk der vi går fra «just say no til just say know, sier han.
Se nyhetsinnslaget her.

Debattinnlegg i Framtid i Nord 17. desember 2019: Eldre og alkohol, av Arild Knutsen leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Les innlegget her.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) og Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk, snakket om utfordringene med åpne rusmiljøer, på TV2 Nyhetskanalen med programleder Øyvind Brigg. 11. desember 2019.

Det må bli slutt på politikontroll, jaging og straff. Rusmiljøet har i årevis blitt jaget vekk, uten et alternativt sted å gå til. Det bør opprettes et værested for rusmiljøet i Oslo. Det nærmer seg en rusreform der ansvaret overføres fra justisvesenet til helsetiltakene, men det blir ingen rusreform for dem det først og fremst gjelder, så lenge lokale myndigheter vil ha dem vekk. Se innslaget her.

TV2 Nyhetene 11. desember 2019: Setter inn strakstiltak i Brugata, av Ane Rostad Stokholm.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innrømmer at situasjonen er uholdbar.

Nå tar Oslo kommune affære og bevilger ti millioner kroner til en såkalt trygghetspakke i og rundt kjøpesenteret.

Arild Knutsen som leder Foreningen for human narkotikapolitikk tok tidligere i uken til orde for å samle det åpne rusmiljøet ved det som kalles Elgsletta bak legevakta i Oslo. Han tror et avskjermet område, borte fra næringsliv, boligområder og skoler, med levegger der rusmiljøet vet de kan få være i fred, vil skape mer ro og bedre forhold. Raymond Johansen er ikke helt enig i dette.

– Vi skal ha en utredning når det gjelder et ansamlingssted i Oslo, men det er ikke enkelt. Det er ingen steder som ønsker at det skal være en stor ansamling av rusmisbrukere rett rundt hjørnet.

Johansen sier at ruspolitikk er noe av det vanskeligste politikerne driver med.

– Ja, jeg synes det er krevende. For det første er det vanskelig med rusmisbrukerne som lever et uverdig liv med rusavhengighet, mange utenfor sosiale nettverket og arbeidslivet. Så det å finne bærekraftige løsninger på dette har gjennom tiår etter tiår i hovedstaden vist seg å være vanskelig.

TV2 Nyhetene 08. desember 2019: Oslo har det største åpne rusmiljøet i Europa.

TV2 Nyhetskanalen 11. desember. Jan Bøhler i Arbeiderpartiet og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk er i studio og snakker om det åpne rusmiljøet.

Tirsdag 3. desember markerte Straxhuset sitt 25 års jubileum på Scandic hotell i Bergen. 100 inviterte ansatte og gjester deltok på fagseminaret hvor en del av tiden ble brukt på å presentere historien og dagens tilbud på Straxhuset. Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen hadde et innlegg på fagseminaret og gikk gjennom utviklingen i arbeidet med skadereduserende tiltak gjennom de siste 10-årene. Knutsen løftet fram begrepet “Look to Bergen” når han fremhevet Straxhusets betydning for det skadereduserende arbeid i Norge.

Les hele artikkelen her.

Debattinnlegg i politiforum.no 02. desember 2019: Ubegrunnet bekymring for avkriminalisering av Bård Dyrdal, politioverbetjent, leder i LEAP Scandinavia og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Politimester Ida Melbo Øystese tar feil i sine spådommer og premisser om konsekvensene av den kommende rusreformen.

Det er under kriminaliseringsregimet de siste 50 årene, at cannabisbruken blant unge har vokst til å bli ansett som et samfunnsproblem. For å få mest mulig profitt til minst mulig risiko, har markedet gradvis økt styrkegraden og etterhvert utviklet syntetiske varianter. Før den tid, da cannabis var noe som ble solgt som medisin på apotekene, var det ansett som totalt uinteressant for ungdom flest og langt mer harmløst.

Men det er riktig som Øystese skriver, at noen unge debuterer på illegale rusmidler før de har prøvd alkohol. Det har å gjøre med det faktum at cannabis er mer tilgjengelig enn alkohol blant unge, i land der cannabis er forbudt og tilgangen til alkohol er strengt regulert. Forbudet gjør at man mangler reguleringsverktøy. Canada legaliserte cannabis i 2018, nettopp for å beskytte unge mennesker fra cannabismarkedet.  

Da gjeldende forbudspolitikk og den følgelige kriminalisering ble adoptert fra USA ,via FN på 60-tallet, blomstret cannabisbruken opp blant de i opposisjonelle miljøer og de i opposisjonell alder. Særlig blant unge som levde i et slags utenforskap eller som var kritiske til myndighetenes politikk. Konsekvensen av denne politikken, er at cannabisbruken har gått fra å tilhøre en relativt liten subkultur til å være tilgjengelig blant ungdom flest. 

Les hele innlegget i Politiforum her.

crossmenu