Medlemskap

Fredag 27. april arrangerte Fagrådet på rusfeltet konferanse om opptrappingsplanen for rus- og psykisk helsefelt. Da helse- og omsorgsminister Bent Høie entret podiet, stilte proLAR-Netts Ronny Bjørnestad og Foreningen for human narkotikapolitikks Arild Knutsen seg foran podiet med et banner som sa: "Nok er nok! Folk dør mens vi snakker".

Flere titalls personer reiste seg i solidaritet med aksjonen. Bakgrunnen for aksjonen er at vi har fått en politisk vedkjennelse av at kriminalisering av stoffbrukere er galt og uheldig. LAR trenger fler medikamenter og økt valgfrihet. Heroinklinikker må komme. Sprøyteromsforskriften må endres til brukerromsforskrift. Rusomsorgen må styrkes.

Likevel har ingen endringer skjedd for de det gjelder.

Foreningen for human narkotikapolitikks årsmøte ble avholdt 20. april. Det ble vedtatt endringer i vedtektene og valgt nytt styre. Vedtektsendringene går ut på at FHNs styre får færre medlemmer, samtidig som de åpner for at styret kan godkjenne medlemmer som tillitsvalgte i foreningen.

Dette for å gjøre det enklere for flere å få en formell tilknytning til FHN.

Tidligere måtte man dra i gang et styre for å engasjere seg i FHN, nå holder det med en godkjenning fra styret. Denne oppmykingen vil gjøre det lettere, særlig i distriktene, å engasjere seg som FHN-representant.

Styret 2018 - 2019:

Arild Knutsen (leder), Janne Andresen og Elise Theodorsen. Vara: Thomas Kjøsnes, Ida Therese Grythe Andersen, Michelle Muren og Ida Larsen.

Politiets økte tilstedeværelse i Brugata har flyttet det tunge narkomiljøet til et mindre belastet narkomiljø i Urtegata. Det er bekymringsfullt, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Les artikkelen her.

(Dagbladet): - Det viktigste Nini bidro med var en endring i holdninger. Bekjempelse av skam og stigma. Da hun og Thorvald sto fram var det helt annerledes enn i dag. 15 år i rusfeltet er mye lenger enn 15 år i det ordinære samfunn, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Les artikkelen her. (Link)

Generalsekretær i Actis, Per Gunnar Dahl, mener i BT 13. april at ruspolitikk handler om å beskytte de sårbare, og han kritiserer Unge Venstres forslag om å legalisere lettere rusmidler. Det er fint lite som tyder på at å bevare salget av cannabis i det svarte markedet, beskytter noen som helst. Det fyller i stedet gatene våre med kriminelle gjenger, som tjener grovt på narkotikasalg, skriver Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes. Les artikkelen her (Link)

Lei voldelige ungdomsgjenger? Fjern markedsgrunnlaget, skriver Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk.

Les debattinnlegget her (Link)

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Venstres landsmøtevedtak på Radio Norge, der et knapt flertall stemte ned forslaget om å tillate regulert salg av rusmidler.

15. april 2018.

Hør innslaget her.

Navn i nyhetene: Arild Knutsen.

Hva: Leder av Foreningen for human narkotikapolitikk.

Hvorfor: Ønsker et eget fristed for rusmisbrukere i Oslo.

Dere ønsker et eget fristed for rusmisbrukere i Oslo. Hvorfor? Les mer

– Dette er et forslag vi ikke vil gå inn for, fastslår byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap). (Link)

Bent Høies rusutvalg fremstår utelukkende som et forsøk på å finjustere den allerede feilslåtte ruspolitikken. (Link) Skriver Brukerstemmene på rusfeltet

crossmenu