Medlemskap

Heroinsubstitutter som Subutex og metadon er i utgangspunktet livreddende medisiner som tilbys avhengige. Mer enn 7000 pasienter i Norge får slike medisiner, men i et rigid kontrollapparat som krever motivasjon for et rehabiliteringforløp og krenkende kontroll. Derav den norske modellen: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Portugal var Europas overdoseversting rundt årtusenskiftet og har etter avkriminaliseringsreformen (2001) fått en radikal nedgang i overdoser. Mannen bak modellen, Joao Golau, sier den samtidige innføringen av rask tilgang på substitusjonsmedisiner trolig har betydd mer for overdosefallet enn selve avkriminaliseringen. Les mer.

Av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk

Et makt- og hjelpeapparat innrettet rundt kriminalisering og kontroll vil føre til opplevelse av stigmatisering og ødelagte framtidsmuligheter. Foreningen for human narkotikapolitikk støtter fungerende generalsekretær i Actis, Pernille Huseby, i behovet for en nasjonal evaluering av ungdomskontraktsordningen.
Av Arild Knutsen og Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk

https://www.dagbladet.no/kultur/krav-om-urintesting-tar-fokus-fra-tilrettelegging/68912182 

– Same shit, different wrapping, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). Han mener Recovery-bevegelsen, fører til en forsterket demonisering av dem som ruser seg. – Ikke alle kan slutte å ruse seg, og vi må forstå at noen har gode grunner til å gjøre det, hevder han.

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/recovery-bevegelsen-demoniserende/

Trønderavisa: Overveldende respons.
En bølge av engasjement for å forhindre kutt i lavterskeltilbudet Felten skyller nå mot politikerne i Steinkjer. Søndag kveld hadde 892 personer signert oppropet som ble satt i gang av Foreningen for human narkotikapolitikk fredag. Kari Helene Alstad som var med på å starte Felten og oppropets initiativtaker Arild Knutsen er overveldet over responsen. 
Les mer:

Urinprøvetaking av unge cannabisbrukere setter dem i dødsrisiko

Det er svært bekymringsfullt om ungdommer eksperimenterer med syntetisk cannabis for «å lure» testene.

Av Anette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk.

https://www.dagbladet.no/kultur/urinprovetaking-av-unge-cannabisbrukere-setter-dem-i-dodsrisiko/68893174

Vi kan alle samles om en intensjon om totalavhold for unge under 18 år, men å ta urinprøver for å hindre bruk av det mildere rusmiddelet cannabis er en risikosport tatt på unge menneskers vegne. Det er en risiko vi ikke bør utsette dem for.

Kuttforslaget for lavterskeltilbudet Felten får nasjonal oppmerksomhet. Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk reagerer sterkt på den foreslåtte nedleggelsen av Felten i Steinkjer. Nå har han startet underskriftskampanje.

http://www.t-a.no/nyheter/2017/11/17/Startet-underskriftskampanje-for-å-redde-Felten-15612862.ece

http://www.underskrift.no/vis/6943

Dersom kommunestyret følger rådmannens forslag om kutt i midler til lavterskeltilbudet Felten, vil det få fatale konsekvenser, skriver leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk i et leserinnlegg. (Betalingsmur)

http://www.t-a.no/meninger/2017/11/15/Foreningen-for-human-narkotikapolitikk-advarer-mot-kutt-i-Felten-15607162.ece

https://nl.nrk.no/podkast/aps/20062/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram_2017-11-15_0929_2067.MP3

Holdningene endres og det nærmer seg amnesti fra politiet ved oppringninger for overdoseutrykninger, men det sitter dessverre stadig langt inne. Radio Ekko om nalokson nesespray, heroinmotift 15. november 2017. Hva er resultatene etter 3 år med utdeling? De intervjuede er: Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Desiree Madah-Amiri ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Robert Thorsen ved Sentrum politistasjon og Camilla og Kai som begge har reddet liv ved kameratredning med nesespraymotgift mot overdoser. Reporter. Harald Reitan.

https://www.venstre.no/artikkel/2017/11/14/stoffbrukerdagen-forbud-fornuft/

crossmenu