Medlemskap

Espen Sandvold, styremedlem i NNPF Romerike forsvarer skremselspropagandaen som de har arrangert for ungdomsforeldre sammen med hasj-til-helvete-predikanten HP Martinsen.

Sandvold mener at det er behov for litt «røff sannhet». Narkotikapolitiforeningen har altså ikke endret strategi siden 1980- og 90-tallets mislykkede holdningskampanjer, og avslører dessverre en dyp kunnskapsløshet om forebygging.

Les artikkelen til Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes i Foreningen for human narkotikapolitikk her.

84 av 246 millioner kroner bevilget fra regjeringen med forslag om å bruke på rusfeltet, bruker Oslo kommune på andre ting. – Et svik mot de rusavhengige, mener Høyres James Stove Lorentzen.

Arild Knutsen, mangeårig leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, er heller ikke enig i byrådets prioriteringer.

– Det er fine tiltak i seg selv, men det gjør at penger som skulle bli brukt på russpesifikt arbeid, brukes på generelle tiltak for folk flest. Det mener jeg er feil, sier Knutsen.

– De gjør rusforebygging veldig abstrakt ved å påstå at dette er forebyggende, sier han.

Les artikkelen her.

Rett på! Podcast om rus og ruspolitikk: Behandling av opiatavhengige med heroin er kontroversielt, og har de siste tjue årene hyppig blitt debattert av brukere, politikere og fagfolk.

Nå er det bestemt! Det skal igangsettes prøveprosjekter i Oslo og i Bergen.

Men først skal det utredes hvordan prøveprosjektene skal foregå, hvordan heroinklinikkene skal fungere, og hvordan behandlingen skal gjennomføres.

Dagens gjester i Rett på! er alle medlemmer av arbeidsgruppen, som er nedsatt i regi av SERAF, til å gjennomføre utredningen.

Professor Thomas Clausen, daglig leder SERAF - Senter for rus og avhengighetsforskning, og leder av

arbeidsgruppen

Arild Knutsen, leder Foreningen for human narkotikapolitikk

Linda Elise Wusthoff, overlege og medisinskfaglig rådgiver i Velferdsetaten, Velferdsetaten i Oslo kommune

Redaksjon Lise Aasmundstad Tommy Frantzen

Hør podcasten her.

crossmenu