Medlemskap

Rusreform? Situasjonen i Norge er uendret. Forrige ukes stortingsdebatt og endelige budsjettvedtak har skapt mye forvirring om gjeldende narkotikapolitikk, særlig blant de impliserte. Av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

http://www.erlik.no/sekteriske-rusvelferdsprofitorer-en-konsekvens-av-norsk-rusbehandling/

På rusbehandlingsfeltet har vi evangeliesentre, 12-trinnstilnærming, Narconon, terapeutiske samfunn, kollektiver og institusjoner. Noen steder står de og holder hverandre i hendene, synger eller leser tekster. Noen steder krever frikirkelig religiøsitet. Noen driver med konfrontative tilnærminger.

Aktivisten Arild Knutsen (48) har igjen klart å bli rusfri. Nå feirer han Stortingets reformplaner.

– Jeg ble veldig glad. Dette er en helt ny utvikling i ruspolitikken og en milepæl for narkotikapolitikk i Norge, sier Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkotikapolitikk.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/rusmidler/arild-knutsen-om-stortingets-rusreform-det-er-paa-hoey-tid/a/24211489/

Et flertall på Stortinget ønsker at folk som bruker narkotika ikke lenger skal få straff, men behandling.

https://radiodeling.nrk.no/?id=213

Stoffavhengige jages ikke for ordensforstyrrelser, men for mistanke om brudd på legemiddelloven.

Av Arild Knutsen og Annette Svae, Foreningen for human narkotikapolitikk.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/derfor-jages-stoffavhengige-vekk-1.1069297

https://www.dagbladet.no/kultur/kriminaliseringen-av-stoffbrukere-preger-overdosestatistikken/68966571

Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis, sier det er en utbredt misforståelse at straff er det foretrukne virkemiddelet i møte med mennesker med rusproblemer. Foreningen for human narkotikapolitikk støtter Stormberg-gründer Steinar J. Olsens analyse om at krigen mot narkotika er hovedårsak til den mislykkede delen av norsk narkotikapolitikk. Frykten for å bli tatt fører markedet og forbruket under overflaten...

crossmenu