Medlemskap

Han mener Stoltenberg er den personen som har betydd mest for rusbrukere i Norge. 

– Vi har vært et av landene i verden med strengest ruspolitikk. At det nå endelig tenkes nytt, skyldes i stor grad at Thorvald og Nini valgte å stå åpent frem i 2001. Før det var holdningen nærmest at hvis barnet ditt får rusproblemer, så støt det ut. Ved å stå side om side med datteren hele veien, bekjempet han skam og stigma. Endelig forsto folk at rusproblemer ikke er selvforskyldt og at det ikke bare er kriminelle duster som rammes av dette, sier Arild. 

Stoltenberg-utvalget gikk inn for avkriminalisering, utdeling av heroin og videreutvikling av sprøyterom. Det Thorvald sa om overføring fra justis til helsedepartementet er nå gjennomført. 

– Han skal ha æren for at vi nå er inne i en rusreformtid, mener Arild. Les artikkelen her.

De har vært jaget i 50 år. Nå er Oslos rusavhengige på vei bort fra «nye Plata» også. Men Magnus Lilleberg skal et helt annet sted.

Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen har ikke akkurat planer om å kopiere Hamsterdam, som i fiksjonen er fritt for hjelpetiltak. Men det Knutsen har foreslått i en artikkel i gateavisa Erlik Oslo, kan minne om tankegangen til den desperate politimannen i tv-serien.

Knutsen har latt seg inspirere av Århus, som i 2001 fikk sin «nålepark», et delvis inngjerdet område med benker, søppelbøtter for sprøyteavfall og leskur. I Århus er forholdene ifølge Knutsen så rolige at politiet bare trenger å kjøre forbi en gang eller to om dagen. Det er ikke så mange klager fra handelsstanden lenger. Det legger mindre beslag på politiressurser, og kommunen slipper å bruke vektere ved sine lavterskeltilbud. Nåleparken er et trygt sted, og politiet ser gjennom fingrene når små doser omsettes.

Elgsletta i Oslo ligger på en høyde et stykke fra gangveien langs Akerselva. På andre sida er en trafikkert vei. Det er nært sprøyterom og legevakt, og et hjørne av parken kan lett avgrenses ved hjelp av leskur og beplantning, mener Knutsen. Det er dette stedet han peker på som aktuelt for et forsøk. 

Les artikkelen her. (Abonnement)

Rett på! 2018

2018 har vært et spesielt begivenhetsrikt år for rusfeltet i Norge. I denne episoden oppsummerer vi årets viktigste hendelser sammen med Arild Knutsen, FHN, Jan Gunnar Skoftedalen, leder Fagrådet - Rusfeltets Hovedorganisasjon, Sverre Martin Nesvaag, leder KORFOR, og Guri Spilhaug, medisinskfaglig rådgiver ved Avdeling for rus og avhengighetsmedisin OUS.

Øvrige programmer fra Rett på! om rus og ruspolitikk, kan du finne på acast.com/rettpaa og soundcloud.com/rettpaa

Redaksjon Tommy Frant Zen og Lise Aasmundstad

SERAF vil gjennomføre utredningen i nært samarbeid med og i en arbeidsgruppe med Oslo og Bergen kommune, helseforetakene ved LAR-tiltakene i Oslo og Bergen og brukerorganisasjonene; Foreningen for Human Narkotikapolitikk og proLARNett. Les saken her.

Arild Knutsen var den som først foreslo et eget uteområde for Oslos rusmisbrukere. Han mener det er til det beste for alle i hovedstaden.

I november fortalte Aftenposten at et flertall i bystyret vil gå inn for et fristedfor rusmisbrukerne i det åpne rusmiljøet i Oslo.

Men Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, liker ikke begrepet «fristed». Han mener det drar med seg mange misoppfatninger. 

Knutsen foretrekker betegnelsen «skjermet uteområde» og beskriver det som et stille og rolig område, i praksis et sprøyterom i det fri. Han ser for seg åpne områder hvor man kan stå i ansamlinger på et avgrenset område, men også båser med vegger og tak, hvor folk kan røyke i fred.

– Ingen vil ha et lovtomt rom. Det blir ikke sånn at alt skal være lov, og at man tillater alt. Det skal være et skjermet, tilrettelagt uteområde for rusmiljøer, sier Knutsen og legger til:

– Ingen av innendørstiltakene som finnes i dag, kan konkurrere med samholdet man får utendørs.

Les artikkelen her.

I dag endrer regjeringen sprøyteromslovenen. Det betyr at andre inntaksmåter enn injisering med sprøyte og andre narkotiske stoffer enn heroin blir tillatt i sprøyterommene.

– Heretter kan flere enn de som bruker heroin innta stoffene under langt tryggere forhold. Både de som bruker flere stoffer enn kun heroin og de som har problemer med andre stoffer enn heroin, blir endelig inkludert. Liv vil bli reddet, ettersom ingen noensinne har dødd av overdose på noe sprøyterom i verden, sier Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Les artikkelen her.

Not in my backyard – er på nytt høyaktuelt i diskusjonen knyttet til et fristed for det tunge rusmiljøet i hovedstaden.

Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, har lenge ønsket at det tunge rusmiljøet skal få et fast tilholdssted med trygge rammer i sentrum. Han viser gjerne til Danmark der de fikk bukt med rusmiljøet på gateplan da Aarhus kommune og politiet gikk sammen om å gi de sprøytenarkomane et godt tilrettelagt fristed.

Danmark har nå et minimalt åpent rusmiljø på gateplan, sier Knutsen. Danmarks fristed ligger et stykke fra handelsstrøkene, inngjerdet, og er godt tilrettelagt med båser med tak over og sprøyteavfallsdunker.

Bergen kommune vil tilrettelegge for et fristed i tilknytning til Straxhuset sier byråd Erlend Horn (V). Les artikkelen her.

crossmenu