Medlemskap

Det finnes neppe en legaliseringstilhenger som kjenner seg igjen i Øystein Schjetnes karakteristikker når han påstår at vi reagerer med «raseri og panikk» fordi han etterlyser adekvat rusinformasjon i skolen. Vi har all grunn til å ønske mer kunnskap om rusmidler inn i skolen. Men Schjetne ønsker mer skremselspropaganda, blant annet om reformbevegelsens motiver. Les debattinnlegget til Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes i Foreningen for human narkotikapolitikk her.

Bergensavisen 23. januar 2019:

Meninger: Linn Jeanette Knudsen, gir i BA 17. januar uttrykk for en utbredt bekymring for økende bruk av cannabis blant unge og ber samfunnnet ta problemet på alvor. 

Vi deler bekymringen over konsekvensene av et stort illegalt marked, uten aldersgrenser, der styrken er ukjent og hemmelighold dominerer. Lovlig regulert salg er en forutsetning for alderskontroll, men god forebygging kan starte allerede i dag. Les debattinnlegget til Arild Knutsen, FHN, Andre Nilsen, Normal og Thomas Kjøsnes, FTR Hordaland her.

Av Arild Knutsen, leiar av Foreningen for human narkotikapolitikk og Erik Kursetgjerde, Arbeidarpartiet

Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF presenterer i Dagbladet 16. januar overdosetala som om det historisk sett er slik at stadig færre døyr av heroin, og stadig fleire av metadon. Dette er ei villeiande attgiving. Overdosedødsfall skjer oftast som følge av kombinasjonsbruk med fleire stoff, mengda på overdosedødsfall med metadon involvert varierer, og dødsfalla skjer i all hovudsak blant dei som står utanfor LAR-programmet.

Les artikkelen her.

DEBATT: Syv organisasjoner kaller FMRs holdning til cannabisbrukere for giftig retorikk. FMR svarer dem og mener at de syv bidrar til å stigmatisere en hel organisasjon.

Dette er en uttalelse fra følgende syv personer. Under innlegget finner du svaret fra Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift. 

André Nilsen, Normal Norge

Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR)

Arild Knutsen, Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN)

Ole Jørgen Schiele Lygren, ProLARNett

Kenneth Arctander Johansen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)

Ane Ramm, FTRs bruker-og pårørendenettverk

Nicolay B. Johansen, Skyggeutvalget.

Les uttalelsen her.

Kenneth Arctander Johansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), Vidar Hårvik (MARBORG), Tommy Sjåfjell (A-larm), Ronny Bjørnestad (proLAR Nett) og Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk) har gått sammen om et felles utspill til partiene som er i regjeringsforhandlinger. Fagrådet på rusfeltet gjengir utspillet i sin helhet.

Brukerorganisasjonene på rusfeltet reagerer kraftig på signalene som kommer fra regjeringsforhandlingene og vil advare mot å tukle med rusreformen.

Bård Dyrdal og Arild Knutsen. Foto: Pernille Sandberg

Rusreformen realiseres ikke for vanskeligstilte uten alternativ til politiaksjoner mot åpne rusmiljøer

Rusforskerne Helge Waal og Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) går i Aftenposten 11. januar Åpne rusområder - hva vi vet, og hva som bør gjøres imot forslaget om skjermede væresteder for rusmiljøet i Oslo og hevder det vil danne lovtomme rom.

Denne replikken er skrevet av Bård Dyrdal, politioverbetjent og leder av LEAP og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk:

Det er lett å unngå at skjermede uteområder for rusmiddelbrukere blir til lovtomme rom. Praksisen har pågått i den danske byen Aarhus siden 2001 og der har dette gitt entydig gode resultater.

Byens borgere opplever større trygghet, rusavhengige opplever å ha rettssikkerhet og verken borettslag eller næringsliv opplever belastninger.

Bystyret i Bergen har vedtatt å bevilge 12 millioner til et tilsvarende område og det ville selvsagt vært rystende dersom lokalpolitikerne i Bergen vedtok å tilpasse et område for å omgå statlige myndigheters lovverk.

Forslaget innebærer å erstatte hensiktsløs kriminalisering med konstruktiv atferdsregulering, og er lansert for å dempe konfliktnivået mellom rusavhengige og byens øvrige borgere. Temaet har vært til debatt siden april. Aftenposten støttet forslaget på lederplass (20. november) med begrunnelse i at det er i tråd med den pågående rusreformen - fra straff til helsehjelp og ettersom resultatene av gjeldende tilnærming er lite tilfredsstillende.

Rusforskerne Helge Waal og Thomas Clausen i Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) belager sitt utspill (Aftenposten 12. januar) på en egenprodusert rapport fra en reise de foretok til 5 byer i 2011.

Oppfatningen til rusforskerne er at alternativet til gjeldende politikk skaper destruktive rusmiljøer som plager omgivelsene, at rekrutteringen vil øke og at løsningen ligger i en samlet plan med hjelpetiltak, alternative væresteder inklusive brukerrom og aktive kontrolltiltak med bortvisninger og sanksjoner.

Problemet med utspillet er at Oslo, i motsetning til erfaringene fra de fem byene som SERAF forsket på i 2011, alt har innført de tiltakene de hevder skal løse problemene. Rent bortsett fra alternative væresteder.

Siden 2011 har Oslo hatt et koordinerende sentrumssamarbeid overfor åpne rusmiljøer og aktive kontrolltiltak med hjemsendinger, bortvisninger og sanksjoner. I tillegg har Oslo et mottakssenter med brukerrom, noe hovedstaden forhåpentlig vil få flere av, som ledd i desentraliseringsprosjektet. I tillegg kommer det snart en klinikk med tilbud om heroinbehandling.

Etter 50 år med jaging og sanksjonering er det på høy tid at Oslo gjennomfører et forsøksprosjekt med en alternativ tilnærming. De destruktive rusmiljøene som plager bomiljøene er de man har i dag, og de kan politiet vanskelig gjøre noe med før det opprettes et alternativ.

Bård Dyrdal, politioverbetjent og leder av LEAP og Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk

08. januar 2019.

Forbundet mot rusgift (FMR), som er en del av rusfeltets samarbeidsorgan Actis og hvert år mottar offentlige tilskudd fra blant andre Helsedirektoratet, skapte tirsdag reaksjoner for et utspill i en diskusjon med meningsmotstandere på Facebook.

Der FMR selv hadde postet en lenke til en artikkel om hvordan et foster reagerer på eksponering for cannabis under svangerskapet (spoiler: ikke så bra), kom debatten i kommentarfeltet nedenfor til å handle mer generelt om liberalisering, avkriminalisering og legalisering.

Blant deltakerne var leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), som blant annet karakteriserte et generelt forbud mot narkotika som «undertrykking» og skrev at rusbruk ikke kan «sammenliknes med å berøve eller ramme andres eiendom». Les artikkelen her eller klikk på bildet.

La rusavhengige få et avskjermet værested der de ikke sjenerer noen eller jages rundt. Det mener Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Dagsrevyen snakker også med sosialbyråd Tone Tellevik Dahl, Morten Passerud og Lars Nakken.
Forslaget går ut på å tildele Elgsletta, bakgården til Prindsen og andre lure plasser, for å skape verdighet i livene til samfunnets vanskeligst stilte. Det blir ingen rusreform for de mest utsatte så lenge de er uønsket overalt. Human narkotikapolitikk nå!

Sendt på NRK Dagsrevyen 31.12.2018. Reporter Helle Fjelldalen.

Thorvald Stoltenberg kombinerte valgkamp, fredsmegling og det å lete etter sin rusavhengige datter på gata, minnes hans venn, Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitik.

Artikkelen sto også i juleboka til Megafon og Sorgenfri.

Les den her.

Rus & Samfunn har spurt disse personene: Hva er det aller viktigste å få gjort på rusfeltet i 2019? Og vi har spurt om hva som er annerledes om fem år i rus-Norge om de fikk bestemme. Les hva politikere, fagfolk, brukerorganisasjoner og forskere svarer.

ARILD KNUTSEN, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk:

1. Erstatte gjeldende politikk overfor de åpne rusmiljøer med å tildele avgrensede uteområder der vanskeligstilte kan forvente å behandles med den samme verdighet og respekt som enhver annen innbygger. Fra kriminalisering til ordinær adferdsregulering! Rusreformen vil bety lite for vanskeligstilte mennesker som bruker stoffer, all den tid deres liv oppfattes som til sjenanse for andre.

2. Gjøre substitusjonsbehandlingen langt mer fleksibel og sette i gang forsøksprosjekt med substitusjon av også andre alvorlige avhengigheter enn til opiater. Som amfetamin og benzodiazepiner. Umiddelbar hjelp! Samt skape forståelse i helsevesenet for at de som er blitt avhengige som følge av smertelindrende eller nerveberoligende medisinering bør tilbys vedlikeholdsbehandling på lik linje med de som er blitt avhengige ved bruk av illegal heroin.

Les saken her.

crossmenu