Medlemskap

https://www.vartoslo.no/nar-straighte-folk-kommer-til-legevakten-motes-de-av-helsepersonell-nar-rusavhengige-kommer-blir-de-bedt-om-a-ga/

Sindre Remme Strand og Arild Knutsen holdt foredrag for frivillige i Bergen Røde Kors om sosial inkludering, også av mennesker med rusproblematikk.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-må-gjøres-mer-for-å-bekjempe-rusmiddelrelaterte-dødsfall-1.1017481

crossmenu