Medlemskap

NRK Ekko 26. september 2019.

Få grupper er så uglesett som vanskeligstilte stoffbrukere i Norge. De siste 50 årene har de blitt flyttet rundt fra det ene stedet til det andre i byene våre. Hva om vi snur det på hodet og anerkjenner det åpne rusmiljøet som en del av vår historie? Reporter Annette Hobson møtte Arild Knutsen og Dag Andreas Torp i Foreningen for human narkotikapolitikk og ble med ut på gata før hun intervjuet kunstneren Lars Sandås om hans prosjekt "Små monumenter".

Hør innslaget her.

Forbudslinjen virker ikke.

Debattinnlegg i Bergensavisen 23. september 2019. Av Arild Knutsen og Annette Thunold Svae i Foreningen for human narkotikapolitikk og Thomas Kjøsnes i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Hordaland.

Fokuset må endres fra overdrevne skremsler om cannabisens potensielle skadevirkninger, til realisme om forbudets manglende effekt og økt kunnskap om alternative tilnærminger - som legalisering.

Vi støtter generalsekretær Pernille Huseby i Actis når hun i BA 11/9 ber regjeringen budsjettere for målrettede tiltak for å forebygge unges rusbruk, men må ta forbehold når Actis forveksler forebygging med ensidig fokus på cannabisens potensielle skadevirkninger og overdreven redsel for ungdommers eksperimentering. Vi er redd dette fører til at voksne skyver de unge fra seg. Actis er prinsipielt mot regulering av cannabis, men å foretrekke et illegalt marked framfor et regulert lovlig marked, er uansvarlig og bygger på en utopi om et rusfritt samfunn.

Imens evaluering av måloppnåelse forventes på andre samfunnsområder, finnes det lite politisk vilje til å evaluere konsekvensene av narkotikaforbudet. Brukerorganisasjoner melder om kontrollskader som stigma, utenforskap, vidt tilgjengelige og potensielt livsfarlige rusmidler og medikamenter - uten kvalitetssikring eller varedeklarasjon, dårlig tilgang til helsehjelp, mistillit i relasjoner mellom brukere og hjelpeapparat, manglende skadereduksjonstilbud, overdreven tvangsbruk med mer. 

I 2014 fastslo leder for Oslo politidistrikts seksjon for organisert kriminalitet, Einar Aas, at storbeslag av cannabis “ikke har nevneverdig betydning for tilgang på markedet”. Rusforsker Anne Line Bretteville-Jensen ved daværende SIRUS anslo at politiet beslaglegger kun fire prosent. Politiet mislykkes altså i å forebygge rusmiddelbruk gjennom å skrenke inn cannabismarkedet, på den måten forbudspolitikken legger opp til.

Historisk vet vi at narkotikabruk, antall anmeldelser og straffereaksjoner har økt drastisk, særlig siden åttitallet samtidig som straffenivået er mangedoblet og ikke kan sies å ha stått i proporsjon med den påståtte forbrytelsen. I Norge har vi strafferammer for narkotikakriminalitet, som er høyere enn strafferammene for vold, og til og med drap. Til sammenlikning omsetter staten selv alkohol. Forbudet rammer dessuten få storselgere. Tall fra SSB viser at under seks prosent av straffereaksjoner for narkotikalovbrudd i 2017 var brudd på straffelovens paragraf om grove narkotikaovertredelser, mens opp mot femti prosent var brudd på legemiddellovens forbud mot bruk og besittelse av små mengder til eget bruk. Når omtrent en fjerdedel mellom 16 og 64 år har prøvd cannabis, altså nærmere en million nordmenn, har staten gjennom forbudet kriminalisert uforholdsmessig mange.

Med kunnskap i det ovenstående er det vanskelig å forsvare forbudslinjen. Likevel velger Actis - en paraplyorganisasjon og rådgiver overfor både politikere og en rekke medlemsorganisasjoner - å skyve sårbar ungdom foran seg for å legitimere et forbud som ikke virker etter hensikten, i serier av innlegg hvor de skjevt fokuserer på cannabisbrukens mulige skadepotensiale overfor nettopp de unge, og i liten grad problematiserer de psykososiale bakenforliggende årsakene til rusproblemer.

Vi får stadig mer kunnskap om cannabisens ulike bruksområder, virkninger og bivirkninger hvor alternative reguleringsformer til forbud etterspørres av forskjellige årsaker. Vi bør derfor forvente en vid, kunnskapsbasert og nyansert debatt fremover.

Vårt Oslo 19. september 2019.

— Det er lite variasjon i tallene fra år til år, da må man spørre seg om man har de riktige verktøyene eller om verktøyene brukes riktig. Det hjelper ikke å ha en flott skrutrekker dersom man egentlig trenger en hammer, sier Tonje Jevari.

Hun er organisasjonssekretær i Foreningen for Human Narkotikapolitikk, og tok del i en paneldebatt i etterkant av presentasjonen av rapporten Helhetlig russtatistikk.

Les artikkelen her.

Dagsavisen 14. september 2019:

På fem år har nesespray reversert 2.100 potensielt dødelige overdoser, ifølge naloksonprosjektet.

Det rapporteres hyppig og nesten daglig om kameratredning der overdoser reverseres, opplyser Øystein Bruun Ericson, prosjektkoordinator i Naloksonprosjektet.

De nyeste offisielle tallene viser at 247 personer døde av overdose i 2017. Dette var 13 prosent færre enn i 2016. «Nedgangen fant sted i kommunene i pilotkommunenettverket i Nasjonal overdosestrategi 2014-2017. Dette er samtidig de kommunene der overdosestrategiens naloksonprosjekt har utplassert nesespray. I resten av landet var det en svak økning av overdosedødsfall i 2017», konstaterer Helsedirektoratet.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk er overbevist om at større spredning av Nalokson vil føre til en videre nedgang i antallet overdosedødsfall.

Les artikkelen her.

Dagbladet 07. september 2019.

Dette kan hindre at vi rusavhengige blir værende alene, sier Michelle Muren (31) til Dagbladet.

Muren jobber som bruker- representant i Foreningen human narkotikapolitikk (FHN). Hun støtter forslaget som Carl-Erik Grimstad - ruspolitisk talsperson i Venstre kommer med i Dagbladet. Muren møtte Grimstad første gang i fjor, da FHN og Grimstad sammen besøkte sprøyterommet i Oslo.

Les artikkelen her.

Dagbladet 07. september 2019:

Carl-Erik Grimstad (V) ønsker å endre hele rusomsorgen. Ettervern er et kjent begrep på rusfeltet, Nå bør «forvern» bli et like etablert begrep.
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, støtter Venstres forslag. Han har tidligere argumentert for at Påls historie også bør få kommunen til å opprette et eget uteområde for rusavhengige i Oslo. Nå roser han Venstres forslag:

- Dette er viktig nytenkning på rusfeltet. Kommunale tilbud om dagsentre med medisiner, oppbyggelige nettverk og aktivitetstiltak mens man venter på behandling, vil være den mest konstruktive tettingen av gapet mellom kommunal rusomsorg og statlig rusbehandling, sier Knutsen til Dagbladet.

Les artikkelen her.

Ungdomsbruk øker ikke ved legalisering. Debattinnlegg i Vårt Land av Annette Svae og Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk. 06. september 2019.

Foreningen for human narkotikapolitikk deler generalsekretær i Actis, Pernille Husebys bekymring for unges cannabisbruk i Vårt land nylig. Men der forbudslinjen setter unge i fare, hindrer ikke uheldig ungdomsbruk for at lovlig cannabis kan redusere opioid overdosedødelighet. 

Les innlegget her.

Vårt Oslo 01. September 2019:

Arild Knutsen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk tok med seg stortingsrepresentant Petter Eide (SV) på en tur rundt til noen av de vanskeligst stilte i byen. Med på turen var også Dag Torp, også han fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Han hadde en bag full med sterilt brukerutstyr, som Torp delte ut til dem som ønsket.

Les artikkelen her.

crossmenu