Medlemskap

Seminar hos FNs narkotikakommisjon om konsekvensene av kriminalisering - Bli med!

11. april 2021

Vi inviterer politikere, presse og andre interesserte til å delta på vårt arrangement på Narkotikakommisjonens 64. Generalforsamling i Wien. I år blir det for aller første gang tilgjengelig Live online via Zoom.

Torsdag 15. april kl. 10:00. - kl.11:00.

“ADDRESSING THE HARMS OF CRIMINALISATION AND POLICING WITH CRIMINAL JUSTICE AND DRUG POLICY REFORM”

Online seminar hos FNs narkotikakommisjon. #CND64

Seminaret ledes av:

Ambassadør Kjersti E. Andersen, fast representant for Norge ved FN i Wien.

I panelet:  

Lee Edson P. Yarcia, NoBox, Filippinene

Theshia Naidoo, Drug Policy Alliance (USA)

Adrià Cots Fernández, International Drug Policy Consortium (IDPC)

Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk

REGISTRERING:

IDPC. bit.do/policing-criminalisation-reform (Merk: Man må registrere seg på denne linken i forkant av seminaret)

Arrangør:

Foreningen for human narkotikapolitikk.

Medarrangører:

Norge, Drug Policy Alliance, International Drug Policy Consortium, NoBox Philippines, Release og StreetLaw PH.

Norges rusreform vil komme til å få stor betydning, også langt utenfor Norges grenser. De fleste land har forpliktet seg til FNs narkotikakonvensjoner. Selv om konvensjonene har blitt endret de siste årene, så har de forskjellige lands myndigheter i varierende grad vist seg å kunne tilpasse politikken etter disse endringene.

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) har hatt “ECOSOC special Consultative Status” i FN siden 2017, noe som betyr at vi kan bidra med ruspolitiske råd og forslag til FN.

Vi har hvert år deltatt på Narkotikakommisjonens møter som observatører og i fjor organiserte vi vårt første side-event under generalforsamlingen med tittelen: “Good practices in Cross sectorial Cooperation: Civil Society involvement in Policy making in Europe” Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (Venstre) deltok på det seminaret.

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad og brukerrepresentanter utenfor FN-bygningen i Wien, mars 2020.

Der fortalte vi om det gode samarbeidet mellom sivilsamfunnet og myndighetene og hvordan dette har vært en pådriver for innføring av skadereduksjon og politisk reform.

I år inviterer vi til side-eventet:

“ADDRESSING THE HARMS OF CRIMINALISATION AND POLICING WITH CRIMINAL JUSTICE AND DRUG POLICY REFORM”

Det er helt unikt at man nå kan delta på seminar hos FNs narkotikakommisjon. Møtene har tidligere kun vært tilgjengelig kun for regjeringsmedlemmer, embetsverket og deler av sivilsamfunnet. Dette har stor verdi for enhver som engasjerer seg i Norges rolle på den internasjonale arena og selvfølgelig for enhver som engasjerer seg i narkotikapolitikken.

På seminaret drøftes de negative konsekvensene av kriminalisering av rusmiddelbrukere, med perspektiver fra forskjellige deler av verden. 

Seminaret holdes samme morgen som Arbeiderpartiets landsmøte går i gang. Det er knyttet stor spenning til hvordan partiet vil stille seg til rusreformen og kan bli årets største politiske thriller.

Vi ønsker at seminaret skal bidra til å vise hvor viktig det internasjonale perspektivet er for beslutninger om avkriminalisering.

Vårt budskap er at Norge ligger an til å bli en ledestjerne for verdenssamfunnet, med en narkotikapolitikk basert på dokumentasjon og på menneskerettigheter. Land som Kina, Russland, Polen, Ungarn og Filippinene går dessverre i motsatt retning ved å sette ideologi og religiøse forestillinger høyere enn menneskerettighetene.

Velferdssamfunnets grunnholdninger, verdier og erfaringsbaserte tilnærming bør gjøres tilgjengeliggjøres for de som til nå har sittet nederst ved bordet.

Det har blitt ført en krig mot narkotikabrukere i 60 år og det har hatt svært uheldige konsekvenser.

Bakgrunnen for at politiarbeid og kriminalisering i utgangspunktet ble vårt samfunns virkemiddel mot rusmiddelbruk, er rystende for de fleste i dag. Likevel har tilnærmingen bestått, om enn med mildere straffer etterhvert. Begrunnelsene for kriminaliseringen har skiftet gjennom tidene, men tilnærmingen har bestått og situasjonen har fremstått som nærmest fastlåst. 

Nå besitter vi omfattende dokumentasjon på hva det er som nytter og hva som ikke nytter. Det er på tide at Norge som samfunn legger denne kunnskapen til grunn og avskaffer straffesporet ved bruk av rusmidler. 

Så lenge Norge behandler sine rusmiddelbrukere som kriminelle, så legitimerer det at land vi ellers ikke liker å sammenlikne oss med bruker sitt straffeapparat mot sine rusmiddelbrukere. 

Internasjonalt har systematisk politiinnsats og kriminalisering av personer som er involvert med illegale rusmidler hatt ødeleggende virkninger på menneskerettighetene til personer i sårbare situasjoner. (Spesielt gjelder dette rusmiddelbrukere, bønder som baserer sitt livsopphold ved ulovlig dyrking, kvinner, unge, etniske minoriteter og mennesker med økonomiske vanskeligheter).

Dette har skapt negative helseeffekter og overbefolkning i fengsler. Disse skadene har blitt forverret under COVID-19-pandemien, blant annet har skadereduksjonstiltak blitt svekket. 

Dette seminaret vil fremheve noen av de mest presserende skadene knyttet til politiarbeid og kriminalisering. Og foreslå alternativer for strafferetts- og narkotikapolitisk reform med bakgrunn i sosial rettferdighet og menneskerettigheter.

Torsdag 15. april 2021, 10:00 - 10:50 (CET)

Kontaktpersoner for seminaret:

John Melhus. Tlf: 948 62 338. Mail: johnmelhus@fhn.no

Arild Knutsen. Tlf: 472 61 057. Mail: arild.knutsen@fhn.no

Se video fra da helseminister Bent Høie og leder i Rusreformutvalget Runar Torgersen presenterte Norges rusreform for FNs narkotikakommisjon her.

Ønsker du å melde deg inn i Foreningen for human narkotikapolitikk eller på annen måte støtte oss, kan du gjøre det her.

Se dokumentaren Vinden snur på VGTV. Tilgjengelig for alle som har abonnement på VG+ og alle som har Get, Altibox eller Canal Digital.

Tilbake til nyheter
crossmenu