Medlemskap

Frykter flere vil dø: – Bare toppen av isfjellet

26. april 2024

Avisa Nordland 26. april 2024: Frykter flere vil dø: – Bare toppen av isfjellet, skrevet av Pål Guttormsen.

Rusekspert fremmer «rus-regler».

Otto Stormyr (40) vet hvordan det er å leve i rus og kjenner rusmiljøet godt.

– Jeg begynte tidlig å ruse meg. Først var det relativt uskyldig, men etter hvert besto tilværelsen min av å rømme så langt vekk fra meg selv og virkeligheten som mulig. Det var en til tider hårfin balanse mellom liv og død, sier han til Avisa Nordland.

Stormyr fikk etter hvert nok av å rømme fra seg selv og ønsket om å leve et autentisk liv uten å rømme med rus vant fram. I dag er det rundt 15 år siden han la om kursen. Nå jobber oslomannen i Brønnøysund som vernepleier, der han bor sammen med kone og tre barn.

Han har fulgt nøye med i omtalen av dødsfallene i Bodø med personer tilknyttet rusmiljøet.

– Dette er dypt tragiske dødsfall og jeg vil først benytte anledningen til å uttrykke min dypeste medfølelse til de etterlatte. Det er dessverre ikke første gangen dette skjer og det er heller ikke den siste. Samtidig er det en del ting vi kan gjøre for å forebygge i større grad enn det vi har gjort hittil, og det må vi ta grep om nå, sier Stormyr, som er styremedlem i Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Enorm økning

Politiet har – uten å konkludere – opplyst at fem av de seks som er funnet døde kan ha en fellesnevner i mulig bruk av illegale bensedin-tabletter som muligens kan inneholde nitazener.

Stormyr viser til bekymringsfulle tall fra Tolletaten som forteller om rekordbeslag av nitazen- og fentanylholdige rusmidler – til tross for at kun fire prosent beslaglegges.

Han frykter vi står ovenfor ei overdosekrise:

– Jeg frykter det bare er toppen av isfjellet vi ser. Fentanyl og nitazener er billig og enkelt å produsere, og vi ser en enorm økning globalt i denne type overdosedødsfall, sier Stormyr som nylig deltok på FNs Narkotikakommisjon i Wien i Østerrike.

Der kom det fram at Talibans innstramming rundt opiumproduksjonen har medført ei kraftig økning i produksjonen av nitazen- og fentanylholdige rusmidler.

– Vi er nødt til å erkjenne at mennesker vil fortsette å bruke rusmidler. Folk vil ha rusmidler og rusmidler vil fortsette å produseres. Dette kommer ikke til å gi seg. Derfor må vi forebygge og informere for å berge liv. Det er for mange som dør av overdoser i Norge, mellom 200 og 400 hvert år. Med unntak av et par andre land har vi de høyeste overdosetallene i Europa, sier Stormyr.

Avisa Nordland har stilt politiet flere spørsmål i saken. Disse har foreløpig ikke blitt besvart.

Amnesti?

Han mener politiet, Bodø kommune og Nordlandssykehuset må åpne for et amnesti med bakgrunn i de tragiske hendelsene den siste halvannen måneden:

– Det må tilbys ei åpning for de som er i tvil om de sitter på livsfarlig stoff, slik at det kan leveres inn og analyseres. Så kan man med bakgrunn i det gå ut med helt konkret informasjon om hvilke rusmidler man må holde seg unna. Og det må skje fort. Man skal ikke dø av en beroligende tablett. Jeg traff i løpet av mine år i rusmiljøet ingen selgere som vil ta livet av kundene sine. Dette er som oftest mennesker som sliter selv og finansierer til eget forbruk. Pillene er i omløp og det er nå vi må gjøre noe. Dette kan løses i dag.

Stormyr mener det tar for lang tid før politiet får svar på analysene av de narkotiske stoffene som er sendt inn.

– Nordlandssykehuset har testapparater for å få svar med én gang og det kan deles ut testutstyr. Vi må legge til rette for å unngå nye dødsfall, påpeker Stormyr som vil ha fortgang i utbyggingen av rusmiddelanalyse-tjenesten i de store byene i Norge for å imøtegå den økte produksjonen av fentanyl- og nitazenholdige rusmidler.

Fristelsene

Avisa Nordland har nylig omtalt at Bodø har stilt seg negativ til at folk kan få teste rusmidlene før de inntar disse – for å unngå at de inntar livsfarlige stoffer:

– Det er slående hvordan vi har nullvisjon i trafikken og investerer mye penger i det, men at vi samtidig ikke har råd til å investere noen millioner i analyseapparater som vil kunne redusere risikoen ved bruk av illegale rusmidler drastisk. Det dør langt flere mennesker som følge av overdoser hvert år enn det gjør i trafikken. Jeg ønsker meg den samme villigheten til å få redusert skader og dødsfall som følge av rusbruk som vi ser i trafikken. En annen ting kommunen kan gjøre som koster veldig lite er å investere i «Nitazen strips» som nesten ikke koster noe som helst. Det er en enkel måte å få sjekket om et gitt rusmiddel inneholder nitazener, mener Stormyr og viser til at disse stripsene fås i Oslo.

Les hele artikkelen i Avisa Nordland her.

Tilbake til nyheter
crossmenu