Medlemskap

Rus&Samfunn: 2019: Hva må gjøres på rusfeltet?

1. januar 2019

Rus & Samfunn har spurt disse personene: Hva er det aller viktigste å få gjort på rusfeltet i 2019? Og vi har spurt om hva som er annerledes om fem år i rus-Norge om de fikk bestemme. Les hva politikere, fagfolk, brukerorganisasjoner og forskere svarer.

ARILD KNUTSEN, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk:

1. Erstatte gjeldende politikk overfor de åpne rusmiljøer med å tildele avgrensede uteområder der vanskeligstilte kan forvente å behandles med den samme verdighet og respekt som enhver annen innbygger. Fra kriminalisering til ordinær adferdsregulering! Rusreformen vil bety lite for vanskeligstilte mennesker som bruker stoffer, all den tid deres liv oppfattes som til sjenanse for andre.

2. Gjøre substitusjonsbehandlingen langt mer fleksibel og sette i gang forsøksprosjekt med substitusjon av også andre alvorlige avhengigheter enn til opiater. Som amfetamin og benzodiazepiner. Umiddelbar hjelp! Samt skape forståelse i helsevesenet for at de som er blitt avhengige som følge av smertelindrende eller nerveberoligende medisinering bør tilbys vedlikeholdsbehandling på lik linje med de som er blitt avhengige ved bruk av illegal heroin.

Les saken her.

Tilbake til nyheter
crossmenu