Medlemskap

Flere medisiner gir håp til rusavhengige

26. mai 2022

NRK 23. mai 2022: Flere medisiner gir håp til rusavhengige, av Marit Sirum-Eikre og Helle Fjelldalen.

Etter flere år, er nye, nasjonale retningslinjer for behandling av rusavhengige klare. Det er knyttet stor spenning til de nye reglene – og hvordan behandlingen av rusmisbrukere skal skje fremover.

Nå har Helsedirektoratet lagt fram nye retningslinjer der brukerne skal få større innflytelse på egen behandling – og det åpnes for bruk av flere sterke, vanedannende medisiner.

– Dette er et lite skritt på veien, men langt fra godt nok, sier Arild Knutsen leder av Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Hva er det viktigste ved de nye retningslinjene for deg?

– At det åpnes for bruk av flere medikamenter og at det blir mer brukermedvirkning.

I den nye retningslinjen står det at pasienter i LAR skal være aktiv deltaker i egen behandling og rehabilitering. Spørsmålet «hva er viktig for deg?» skal stilles pasienten regelmessig.

– Det står klart og tydelig at behandlerne med jevne mellomrom skal spørre brukerne hva som er viktig for dem. Forhåpentligvis kan dette bli et mer tillitsbasert system, sier Knutsen.

I retningslinjen står det at utgangspunktet er pasientens livssituasjon og egne mål.

Retningslinjene anbefaler at disse spørsmålene stilles:

Hva opplever pasienten som viktig i sitt liv?
Hvordan bør tjenestene tilrettelegges for å understøtte den enkeltes mål og ønsker?

NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE, LAR, 23.05.22

Samtidig er ikke Knutsen helt fornøyd.

– Det man trenger er umiddelbar hjelp. Det er fortsatt for høy terskel for å få morfin, mener han.

I den nye retningslinjen står det at Buprenorfin og metadon anbefales i LAR, men dersom effekten av dette ikke er god nok, bør langtidsvirkende morfin vurderes.

Les hele artikkelen på nrk.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu