Medlemskap

Dop-tørke i Ringerike, vi frykter en stor økning i dødsfall

14. april 2020
DOPTØRKE: Tørke av harde stoffer, kan føre til overdose når stoffene er tilbake igjen på markedet. Kroppen får lavere toleranse som etter rusavvenning eller opphold i fengsel. Foto: Illustrasjonsfoto: Frode Johansen

Ringerikes Blad 07. april 2020: Doptørke i Ringerike, vi frykter en stor økning i dødsfall, av Mari Johnsen Vikengen.

Korona-krisen angår alle – også rusmisbrukerne. Tilgangen til harde stoffer har stoppet fullstendig opp, og doptørken kan få fatale konsekvenser.

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. 

Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. 

Frykter overdosedødsfall

NRK publiserte en sak torsdag morgen der politi, rusmisbrukere og fagfolk blant annet er bekymret for tørke av harde stoffer.

Fagfolk på Ringerike DPS, Vestre Viken helseforetak, bekrefter at det ikke er harde stoffer i omløp i Ringerike. 

Spesielt er dette bekymringsfullt når doptørken er over.

– Vi frykter en stor økning av overdosedødsfall. Sjansen for overdose er gjerne størst etter rusavvenning, og det er det samme som kan skje etter en tørke, sier Kent Håpnes, avdelingssjef Ringerike DPS og Klinikk for Psykisk Helse og Rus.

Doptørke fører til lavere toleranse for stoffene hos rusmisbrukere. Når dopen er tilbake på markedet, øker faren for overdoser. Kroppen vil derfor ha mye lavere toleranse for rusmidler.

Politiet enig

– Politiet deler fagekspertisens oppfatning, bekrefter politibetjent Tommy Lafton i Sør-Øst politidistrikt.

En alvorlig overdose kan føre til koma og brå død. Pustestans og hjertestans kan også føre til uopprettelig hjerneskade. Noen utvikler nyresvikt.

Til NRK sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk blant annet dette:

– Situasjonen er helt prekær. Vi har merket at det begynner å bli tørke, først ute i distriktene, så i mellomstore byer, og nå er det tørke i større byer. Det vi ser er at det blir mye abstinenssituasjoner og veldig mye kompensering, ved bruken av GHB, amfetamin, kokain, og andre typer stoffer.

God grensekontroll – lite stoff

– Hvis det forsøkes å smugle inn større partier med narkotika til landet så har Tolletaten mye større oversikt nå. Det er lettere å få oversikt over trafikkstrømmen inn til landet nå. Det er umulig å ha kontroll på all den godstrafikken som kommer inn, men vi har et ganske stort etterretningsapparat oppe og går.

– Vi kontrollerer det vi kaller for «risikotransport», de vi mener kan være mest aktuelle, sier Breilid i tollregion sør til NRK.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra Psykisk helse og rus i Ringerike kommune, utover at dette er en kjent problemstilling det jobbes med.

Les artikkelen i Ringerikes Blad her.

Tilbake til nyheter
crossmenu