Medlemskap

Byrådet stanser kutt i kommunens hjelpetiltak for tungt rusavhengige

19. november 2021

Vårt Oslo 16. november 2021: Byrådet stanser kutt i kommunens hjelpetiltak for tungt rusavhengige, av arnsten Lindstad.

Velferdsetaten manglet fem millioner kroner og varslet kutt ved sprøyte- og røykerommet for heroinbrukere, i metadonbehandling, arbeidstiltak og hos Uteseksjonen. Nå griper byrådet inn og legger pengene på bordet.

— Byrådet har i tilleggsinnstillingen for 2022 foreslått ytterligere fem millioner kroner til velferdsetaten for å kompensere for bortfall av de statlige tilskuddsmidlene, heter det i eposten fra sosialbyråden.

Les hele artikkelen i Vårt Oslo her.

Tilbake til nyheter
crossmenu