Medlemskap

Årsmøte 2019

12. mars 2019
Innkalling – Årsmøte 2019
Kjære medlemmer i Foreningen for human narkotikapolitikk!  
2018 var et år med høyt aktivitetsnivå, og med særlig fokus på brukermedvirkning på alle nivå. Vi har som mål å oppnå like mange og gode resultater i 2019, og gleder oss til et spennende år. 
Vi ser at de positive endringene er et resultat av det arbeid som har vært utført, og vi gleder oss til å bidra til at utviklingen skal fortsette i positiv retning.
Til dette arbeidet trenger vi deg som medlem, og vi trenger din støtte. Medlemskontingenten for 2019 er kr. 200,-  Vi takker for alle bidrag – kontingenter og gaver
For å spare miljøet håper vi flest mulig kan betale med VIPPS 050505  
eller overføre til konto 6011 06 66538
 - har du allerede betalt, så takker vi for det.
Om du har spørsmål vedrørende ditt medlemskap, ta kontakt (tonje@fhn.no)
Har du fått ny adresse, mail eller telefonnummer er det veldig fint om du sender nye opplysninger.
Vi vil også benytte anledningen til å takke for all støtte i 2018, og takke dere alle som bidrar med medlemskap, kontingent, gaver, ruspolitiske innspill, på facebook og andre fora. Fortsett med det i 2019 også. Sammen baner vi veien.
Vi vil med dette ønske velkommen til årsmøte 2019.
Tid: Tirsdag 26.mars kl. 18.00
Sted: Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo (Inngang fra Torggata) – 5 etasje. 
Dagsorden: 
01. Godkjenning av dagsorden 
02. Valg av møteleder
03. Valg av referent
04. Godkjenning av innkallingen
05. Årsberetning 2018
06. Resultatregnskap 2018
07. Budsjett 2019
08. Innkomne forslag 
09. Kontingent
10. Valg: Styret 
11. Eventuelt
Stemmerett har den som har innbetalt medlemskontingent. Innkomne forslag må være styret i hende senest en måned før årsmøtet, i henhold til vedtektene. De kan sendes til tonje@fhn.no eller pr. post: Foreningen for human narkotikapolitikk, Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Vel møtt! 
Arild Knutsen, leder 
Foreningen for human narkotikapolitikk 
Tilbake til nyheter
crossmenu