Medlemskap

Aftenposten debatt: Kontrollert salg av cannabis er tryggere

16. juli 2019

Debattinnlegg i Aftenposten 12. juli av Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk.

I samme stund som tidligere tolldirektør Bjørn Røse i en kronikk i Aftenposten oppfordrer til å la synsing få forrang i cannabispolitikken, lanseres en rapport som viser at færre ungdom bruker cannabis når det er lovlig. 

Det er den hittil største undersøkelsen på utbredelsen av cannabis etter legalisering. Den viser at bruken av cannabis går ned i de stater som har legalisert cannabis for voksne, i motsetning til i tilsvarende stater som ikke har legalisert.

En av årsakene til at land som Canada, Spania, Uruguay og ti amerikanske stater har legalisert cannabis, er at forbruket blant de unge ble høy i disse landene under forbudet. Derfor trengte de streng statlig regulering for å ta kontroll.

Mer forsvarlig

«Du er for ung, kom tilbake når du er voksen og ferdig utviklet.» Det er ikke akkurat slike tilbakemeldinger ungdom er vant til å bli møtt med når de vil kjøpe cannabis. 

Men når det er lovlig, er det nettopp slike regler som gjelder. Det er mer forsvarlig med lisensierte utsalg enn å la markedet styres av illegale miljøer. I forbudsland er cannabis oftest lettere tilgjengelig blant ungdom enn både tobakk og alkohol.

Den velkjente røykeloven er en forbilledlig modell på regulatoriske grep innenfor legale rammer som kan føre til radikal nedgang i bruken. Det illegale markedet vil ikke forsvinne, men det krympes, til fordel for statlige inntekter. Blant vestlige land er Norge av de med sterkest reguleringsmodeller for tobakk og alkohol. Der passer også cannabis inn.

Illegalt forblir illegalt

Ved legalisering av cannabis forblir den illegale handelen illegal, men den enkelte bruker kan velge å handle legalt. Dermed får Tollvesenet, Politiet og andre kontrollmyndigheter økt innsatsen mot organisert vinningskriminalitet.

Uansett hvordan det vris og vrenges på, er alkohol mer skadelig, mer vanedannende og mer dødelig enn de aller fleste andre rusmidler. Cannabis kommer langt ned på denne listen, og brukes allerede av tusener. Over 90 prosent av befolkningen bruker rusmidler, når alkohol inkluderes.

Rusmiddelbruk er i all hovedsak til glede for befolkningen, men kan også skape utfordringer. Det er knapt en eneste rusekspert igjen som anbefaler kriminalisering av bruk og småsalg. Det er på høy tid med innføring av regulatoriske rammer for cannabis.

Tilbake til nyheter
crossmenu