- Brukerorganisasjonen -
Foreningen for human narkotikapolitikk (
FHN)

- Hardcore Harmreducers -

Nyheter fra andre halvdel 2015første halvdel 2015andre halvdel 2014første halvdel 2014andre halvdel 2013første halvdel 2013andre halvdel 2012første halvdel i 201220112010 200920082007/2006

Ny:
minervanett 10. februar 2016:
Kunnskapen gikk dit hampen grodde av Annette Svae.
Det særnorske forbudet mot dyrking av industriell hamp er et kroneksempel på en norsk narkotikapolitikk som på mange områder er preget av idealistisk moralisme heller enn kunnskap.

Dagsavisen 06. februar 2016:
Fra kriminalisering via sykeliggjøring til normalisering av Arild Knutsen.
I Dagbladet 28. januar sammenlikner Geir Ramnefjell samfunnets syn på Rusmiddelbrukere og avhengige med samfunnets syn på homofile.

Bergensavisen 02. februar 2016:
Kirkens Bymisjon slutter å dele ut mat til fattige av Stian Espeland.
Nå er det slutt på utlevering av mat fra sidekapellet til Korskirken i Bergen.

Kulturutvalget 27. januar 2016:
Heroin i statlig regi - en mer human narkotikapolitikk?

Norge er europaledende i overdosedødsfall. Flere mener vi bør gå inn for en prøveordning av heroinassistert behandling for de tyngste misbrukerne. Hensikten er å gi en statlig behandling med stoffer de ellers ville fått tak i på andre måter. Dette vil gjelde en svært liten gruppe av landets rusmisbrukere, og motstandere mener vi heller burde prioritere rehabilitering. Skal staten behandle de rusavhengige med heroin eller burde vi prioritere forebygging?

Dagbladet 26. januar 2016:
Høi på seg selv av Sturla Haugsgjerd, Foreningen for Human Narkotikapolitikk.
Rusavhengige er syke og trenger hjelp, ikke straff, sier Bent Høie. Hvorfor fortsetter han å straffe dem?

VG 21. januar 2016:
Uforente nasjoner av Sturla Haugsgjerd, Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Ester Nafstad, Normal Norge.
Det ruspolitiske verdenskartet er splittet i to, mellom den udemokratiske og den demokratiske siden. I midten står land som vegrer seg for å velge side, og blant dem er Norge.

Adressa 16. januar 2016:
- Dette er en veldig svak gruppe i samfunnet. De trenger mer hjelp av Jonas Skybakmoen.
Rundt 150 demonstrerte mot kutt innenfor rusbehandling og psykisk helsevern på Torvet lørdag.

NRK 16. januar 2016:
Mobiliserer mot kutt innen rus og psykisk helsevern av Sigurd Steinum og Erland Knutsen.
Frivillige samlet folk i Trondheim til fakkeltog mot nedskjæringer innen psykisk helsevern og rusbehandling. - Når du ikke får hjelp, kan du bli en fare for deg selv og andre, mener rusmisbrukere.

Morgenbladet 08. januar 2016:
Heroin på resept fungerer langt bedre enn straff og politi av Ina Roll Spinnangr.
Erfaringene fra LAR viser at vi må være villig til å prøve ut nye metoder dersom vi skal få fremskritt innen rusfeltet.

 

Nyheter fra andre halvdel 2015, første halvdel 2015, andre halvdel 2014, første halvdel 2014, andre halvdel 2013, første halvdel 2013, første halvdel i 2012, andre halvdel 2012, 2011. 2010. 2009. 2008. 2007/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om Foreningen for human narkotikapolitikk:

Vi deltar i forskjellige brukerråd og referansegrupper på rusfeltet. Vi tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler. For studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller til ruspolitisk debatt.

Brosjyre: Hva er mitt ansvar? Et foredrag for ungdom om rus, rusproblematikk og vårt felles samfunnsansvar (pdf)

FHN driver oppsøkende virksomhet i Oslo Sentrum, vi tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr, utover kommunens tilbud.

Vi samarbeider med øvrige brukerorganisasjoner og andre instanser på rusfeltet.FHNs vedtekter
.

Vedtekter for lokallag.

Adresse: Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
(5. etg. i samme bygning som Sentrum Scene, inngang fra Torggata).
Faste åpningstider: tirsdag, onsdag og torsdag 13.00. - 17.00.


Ønsker du å melde deg inn i
Foreningen for human narkotikapolitikk?

FHN trenger din støtte. Medlemskap er den viktigste støtten vi kan få. Enhver som støtter vårt arbeid og slutter seg til våre vedtekter kan melde seg inn.

Medlemskontingenten er bare NOK200 i året og sendes til kontonummer: 6011 06 66538.

Bruk også dette Elektronisk innmeldingsskjema for at vi skal få lagret informasjonen i vår medlemsdatabase.
Du kommer automatisk tilbake til fhn.no etter innsending.

Alternativt kan du sende dette innmeldingskjemaet (PDF) i posten.
Du er sikret anonymitet ved medlemsskap.

Ønsker du å gi en gave til Foreningen for Human Narkotikapolitikk?
Kontonummer: 6011 06 66538


FHN er i 2014 økonomisk støttet av Helsedirektoratet
Vi takker for bidrag fra Extra stiftelsen


Styret 2015 -2016:
Styreleder: Arild Knutsen.
Nestleder: Torstein Bjordal.
Styremedlem: Ina Roll Spinnangr.
Styremedlem: Pål-Ørjan Johansen.

Styremedlem: Conrad Jacobsen.
Varamedlem: Line Pedersen.
Varamedlem: Asmund Torgersbråten.
Varamedlem: Jan-Erik Tørres.


Årsmelding for 2014 (PDF)

Kontakt:
e-post: post@fhn.no
telefon: 947 85 156
Arild Knutsen tlf: 472 61 057
arild.knutsen@fhn.no
Torstein Bjordal tlf: 925 65 356
torstein@fhn.no
Ina Roll Spinnangr: 400 67 989
inaroll@gmail.com
Conrad Jacobsen: 916 08 324
conrad@fhn.no
Organisasjonsnummer: 990538077


FHN Hordaland
Leder: Annette Svae.
Nestleder: Peder Lerøy.
Styremedlem: Gunn Marit Berentsen.
Styremedlem: Ellen Indal.
Styremedlem: Stig Norland.
Styremedlem: Thomas Kjøsnes.
Varamedlem: Kim Jørgen Arnetvedt.
Varamedlem: Helge Maxim Holmås.
Varamedlem: Karoline Sandnes Olsen.
Varamedlem: Trond Wathne Tvedten.

Kontakt:
Telefon: 974 05 650
e-post: posthordaland@fhn.no
Annette Svae tlf: 48 12 93 62
annette@fhn.no
Peder Lerøy
peder@fhn.no
Gunn Marit Berentsen
gunnmarit@fhn.no
Kim Jørgen Arnetvedt
kimjorgen@fhn.no
Organisasjonsnummer: 999155669

FHN Hordaland Vedtekter (PDF)


FHN Trøndelag
Leder: Anastasia Svenningdal.
Nestleder: Kenneth S. Guldteig.
Styremedlem: Erik Torset.
Styremedlem: Sara Å. Sagild.
Styremedlem: John Melhus.
Varamedlem: Jan Bojer Vindheim.
Varamedlem: Thomas U. Torp.

Kontakt:
e-post: posttrondelag@fhn.no
Anastasia Svenningdal
anastasias@fhn.no
Erik Torset
etorset@fhn.no
Jan Bojer Vindheim
janbojer@fhn.no


Minnemarkering:
Våre faste månedlige minnemarkeringer i august og september utgår. Den markeres internasjonal overdosedag 31. august. Kl.13. Markeringen arrangeres av et samlet rusfelt.


FHN på:

Snakk om rusAv: Geir Hjelmerud.

 


FHNs høringssvar om Stoltenbergutvalgets: Rapport om narkotika
Det finnes åpenbart få begrensninger for hvor mye og hvordan man kan jage, straffe og plage narkomane, men i helsevesenet finnes det åpenbart store begrensninger for hvor mye og hvordan man kan hjelpe de samme.


FHNs høringssvar om retningslinjer og forskrifter for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (pdf).
Av Heidi Horgen, Eva Magdalena Stambøl og Arild Knutsen. 

Temamøte: Human Narkotikapolitikk from ReadyMedia on Vimeo.


Anbefales: Masteroppgaven til kriminologistudent Eva Magdalena Stambøl: Amending the Global Discourse on Narcotic Drugs


 


 


 


  

 


 


Ikke mobb kameraten min heller.


En av demokratiets viktigste verdier er friheten til å leve livet i samsvar med egne idealer uten å risikere forfølgelse for disse.


Stans krigen mot narkotika! Angrepene er uten presisjon og rammer uskyldige medisinavhengige og rekreasjonsbrukere.


Anerkjennelse av menneskets iboende verdighet og av de like og ukrenkelige rettighetene tilhørende alle medlemmer av den menneskelige familie er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden. (Menneskeretterklæringens forord) 
Foto: Arild Knutsen (2011)


 

HR:
Harm Reduction = Human Rights