Medlemskap

Vårt Oslo: Byen med varmt hjerte, men kald skulder

1. mars 2019

Debatten om et avgrenset sted å være for rusmiljøene, slik som i Aarhus i Danmark og slik bystyret i Bergen nylig vedtok, fortjener respekt og ydmykhet.

Det nærmer seg tiden da bystyrepartiene i Oslo skal fatte sine beslutninger angående om det skal opprettes avgrensede uteområder for rusmiljøene. Forslaget er tenkt som et realistisk og humant alternativ til de siste femti års opprørende praksis med jaging, kriminalisering og bortvisninger.

Siden det først ble foreslått i VårtOslo i mars 2018, har diskusjonen pågått i en rekke medier. Den første til å gi sin støtte var Oslo FrPs helsepolitiske talsperson Aina Stenersen. I oktober arrangerte Foreningen for human narkotikapolitikk en debatt om forslaget. Der stilte fem representanter fra hvert sitt bystyreparti.

På bakgrunn av enigheten i panelet, tok SVs Ivar Johansen til orde for at det fremmes et privat forslag i bystyret, for å sikre at det opprettes væresteder. Forslaget fikk full tilslutning. Aftenposten fulgte opp med en rekke artikler og støttet forslaget på lederplass.

Den største skepsisen til forslaget hviler hos Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl. I både Aftenposten og i gatemagasinet Erlik Oslo kaller hun forslaget overilt og dumsnilt. Hun mener det er en avsporing og fremstiller det som en forkledd legaliseringsdebatt.

Argumentasjonen er rystende og likner til forveksling den som i sin tid ble brukt mot opprettelse av livreddende og smitteforebyggende lavterskeltiltak, som sprøyteutdeling, sprøyterom og heroinbehandling. Den slags irrasjonell motstand bidro i sin tid til å utsette oppstart for disse tiltakene i mange år.

Les hele innlegget til Arild Knutsen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu