Medlemskap

Stusselig utspill om rusreformen

28. august 2021

Harstad Tidende 27. august 2021: Stusselig utspill om rusreformen, av Arild Knutsen og john Melhus, Foreningen for human narkotikapolitikk.

Kampen for å fremstå som den som vil yte mest ressurser til politiet er en kjent gjenganger blant valgkamputspill. Senterpartiet har dessverre ikke utmerket seg der, likevel velger partileder Trygve Slagsvold Vedum å raljere over regjeringens politireform i Harstad Tidende 23. August.

Utspillet fremstår dessverre noe desperat siden Vedum i samme åndedrag angriper regjeringens rusreform og hevder den har ført til en sniklegalisering gjennom debatten. I følge Vedum har debatten om avkriminalisering ført til at ungdom tror at narkotika ikke er så farlig, at det er fritt fram og han fremstiller det som årsak til at flere unge nå bruker narkotiske stoffer som amfetamin.

Dette er et smålig forsøk på å villede leserne av Harstad Tidende. Vedum har verken dekning for å påstå at det har skjedd en økning i bruken blant unge eller for å beskylde tilhengere av rusreformen for slike eventuelle misforståelser. Påstanden om at ungdom tror det er blitt fritt fram å bruke narkotika og at det ikke er så farlig, er en gjenkjennelig påstand fra den omstridte organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening, påstanden står seg enda dårligere nå etter at det ble kjent at rusreformen ble nedstemt på Stortinget.

Regjeringen Solberg var hele tiden klare på at rusreformen var streng og konservativ. Den hadde ikke noe som helst med såkalt rusliberalisme eller legalisering å gjøre. Regjeringen la til grunn for reformen at narkotika fortsatt skal være forbudt. Alt salg skulle straffes like hardt som før og politiet skulle stadig avverge og avdekke bruk. Mistenkte rusmiddelbrukere skulle anholdes og visiteres og stoffene skulle beslaglegges og destrueres. Så skulle man forpliktes, mot et sivilrettslig gebyr på 2400 kroner, til å møte opp hos en kommunal enhet og advares mot farene. Istedenfor å sendes inn i rettsapparatet for å straffes.

Det handlet om å ikke straffeforfølge for mindre mengder narkotika til egen bruk, men regjeringen var krystallklare på at man fortsatt kunne straffes for selv en liten dose dersom det var sannsynlig at den var for videresalg. Man skjønner at det ligger partipolitikk og ikke fornuft til grunn for en påstand om at noe sånt kan fremstilles som legalisering og en slags frislipp som påvirker ungdom til å tro at narkotika ikke er så farlig lenger. Det er ikke verdig av Senterpartiet å prøve å forlede lesere av Harstad Tidende til å tro at dette er tilfelle heller.

For dersom ungdom som følge av debatten om rusreformen har trodd at det skulle bli en slags frihet til å bruke narkotika og at det ikke lenger er så farlig og bruken blant ungdom derfor har gått opp, så er det Senterpartiet man skal takke for det.

15. februar gikk Trygve Slagsvold Vedum ut i VG sammen med sin nye makker, Oslo Arbeiderpartis tidligere veteran Jan Bøhler, mot rusreformen med en retorikk som avslørte at de ikke hadde satt seg inn i hva reformen egentlig handlet om.

- Vi har mer enn nok rusbruk i
Norge, vi trenger ikke slippe til
enda flere rusmidler.

- Vi er selvfølgelig for at man
kan omsette nikotin og alkohol,
det er nok problemer med det.

- Det å slippe til enda flere rusmidler gjør bare ting verre, sa
Vedum og Bøhler.

Det var retorikken til Senterpartiet, mer enn noe annet, som var egnet til å misforstå.

Det er i utgangspunktet et gode når det kappes mellom venstresiden og høyresiden i norsk politikk om hvem som er mest for å styrke politiet, men når det kommer slike utspill om utfordringene blant unge skal man vokte seg.
Vedum forsøker her å fremstille seg som en som kan skape et bedre samfunn for ungdommen enn den sittende regjering klarer, men det faller på sin egen urimelighet.

Vedums utspill mot legalisering er dessuten totalt misforstått, men hans forsøk på å beskytte ungdom gir samtidig artige assosiasjoner til et ferskt nederlandsk oppslag om et “skrekkelig narkotisk stoff fra Skandinavia som heter snus”. For det er jo slik at snus ikke er lovlig å selge i Nederland eller andre EU-land, med unntak av Sverige. Så der går det nå folk rundt og selger snus og tilbyr det til ungdom på gatenivå. Sånn slipper vi heldigvis å ha det med snus her
tillands, siden snus selges i kiosker, bensinstasjoner og i dagligvarehandelen med klare aldersrestriksjoner.

Hvordan tror du Vedum skulle løst denne utfordringen om han hadde vært politiker i Nederland? Tror du han ville utradert den illegale handelen på gateplan med å tillate salg av snus i butikkene som i Norge? Nei, han ville utsatt ungdommen som kjøper snus for straffeforfølging og den politikken har vi omfattende dokumentasjon på at ikke virker, men gjør situasjonen vondt verre for de det gjelder.

Forresten, godt valg

Tilbake til nyheter
crossmenu