Medlemskap

Straff forebygger ikke rus

14. februar 2020

Debattinnlegg i Nettavisen 14. februar 2020: Rusreform: Straff forebygger ikke rus av Kenneth Arctander Johansen, leder i RIO og Arild Knutsen, leder i FHN.

Siden Rusreformutvalgets rapport ble fremlagt 19. desember, har debatten gått varmt om utvalgets forslag til modell. Det er enighet på Stortinget om at rusavhengige ikke lenger skal påføres ytterligere problemer gjennom straff, men noen mener straff fortsatt er hensiktsmessig overfor de som ikke har et påvist rusproblem.

Men også der har utvalget foreslått å gå bort fra straff, dersom mengden er under bestemte grenseverdier og kun for eget bruk.

I flere tiår har forestillingen om at straff for rusmiddelbruk virker forebyggende, vært nærmest enerådende. Straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme uønskede handlinger hos borgerne, og kriminaliseringen og straffeforfølgingen må ses som en kollektiv avvisning av de som bruker ulovlige stoffer. Dette kan trygt sies å ha ført til likegyldighet hva gjelder brukernes velbefinnende.

Men over tid normaliseres det som vedvarer, og eksepsjonelle virkemidler mister sin legitimitet; de som bruker stoffene har nå begynt å få menneskelige ansikter igjen. Myndighetene er klare på at de ikke lenger vil stå med hendene i lomma og se på sosial nød og høy dødelighet. Oppslutningen om skadereduserende tiltak og avkriminalisering er stor blant politikerne, og man skal ikke lenger avkreve rusfrihet for tilbud om hjelp, oppfølging eller behandling. 

At dette er riktig vei å gå, støttes av NOU 2019: 26, “Rusreform - fra straff til hjelp”, som peker på at det ikke finnes noen beviselig sammenheng mellom straff og utbredelse av bruk. På grunn av manglende effekt og store og skjevfordelte menneskelige kostnader av politikken, vektlegger rusreformutvalget at straffeforfølgning med sine stigmatiserings- og marginaliseringseffekter, gir grunn til å fraråde både bruk straff og straffelignende sanksjoner, til fordel for tilbud om hjelp til de som trenger det.

Les artikkelen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu