Medlemskap

Sparker i gang «lokal rusreform»

29. april 2022

Dagbladet 27. april 2022: Bystyret i Oslo sparker i gang «lokal rusreform», av Caisa Linea Hagfors.

- Straff hører ikke hjemme i framtidas ruspolitikk, sa Helse- og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz under sin tale til Oslo bystyre onsdag.

Da ble det klart at et bredt flertall i bystyret støtter Høyre-forslaget om en lokal rusreform. Det skjer etter at Stortinget i fjor stemte ned Solberg-regjeringas foreslåtte avkriminaliserings-reform.

- I dag går Oslo ett skritt videre i arbeidet med en rettferdig, human og ansvarlig ruspolitikk. Tiden for å jage, straffe, og stigmatisere rusavhengige har for lengst gått ut på dato, fortsatte Nawaz fra talerstolen.

Forslaget innebærer at rusavhengige vil bli vist til rådgivende enheter som tilbyr forebygging og helsehjelp, framfor å bli møtt med bøter og straff.

Nawaz mener dagens vedtak kan markere starten på slutten av det han kaller en feilslått ruspolitikk over flere tiår.

- Men vi er ikke i mål før Stortinget har snudd, understreket han.

Dette er forslaget

Sammen med Høyre-partifellene Anne Haabeth Rygg og Eirik Lae Solberg foreslo Nawaz følgende punkter:

  • Bystyret ber byrådet gjennomfører et pilotprosjekt mellom kommunen og politiet i Oslo om alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk
  • Bystyret ber Byrådet holde helse- og sosialutvalget jevnlig orientert om arbeidet med pilotprosjektet
  • Bystyret ber byrådet søke nasjonale myndigheter om å få innføre en lokal rusreform i Oslo dersom kommunen og politiet ikke kommer fram til en enighet

Selv om forslaget fikk flertall i byrådet, stemte enkelte representanter mot. Ifølge Avisa Oslo rettet blant annet KrFs Karoline Grosås Nordbø kritikk mot forslaget.

– Jeg ønsker ikke at mine barn og andre barn i Oslo skal bli prøvekaniner, sa Nordbø ifølge avisa.

- Sterkt

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, var til stede under avstemningen onsdag.

- Det var sterkt å være der og oppleve det enorme engasjementet for saken, sier han til Dagbladet.

Han tror pilotprosjektet i Oslo vil kunne bidra til en stor holdningsendring og sende et viktig signal til regjeringen om «at det er nødvendig å gå helt bort fra straffesporet».

- Flere representanter tok opp de systematiske ulovlige krenkelsene av rusmiddelbrukere og Jon Reidar Øyan trakk klare paralleller til tidligere undertrykking av homofile, og sa at en dag skal de også få en unnskyldning fra landets statsminister, forteller Knutsen.

Les hele artikkelen i Dagbladet her.

Tilbake til nyheter
crossmenu