Medlemskap

Skulle hatt rom til flere

17. februar 2023

ROP.no 16. februar 2023: Skulle hatt rom til flere, skrevet av Marte Goplen.

I 2,5 år har Prindsen mottakssenter i Oslo tilbudt et rom for inhalasjon av rusmidler til sine brukere. De skulle gjerne ha doblet kapasiteten.

Fra sprøyterom til brukerrom

I 2005 åpnet sprøyterommet ved Prindsen mottakssenter. Et skadereduserende tiltak for brukere med skadelig heroininjiserende praksis. Hit kom brukere for å innta rusmiddelet sitt i trygge og hygieniske omgivelser, under tilsyn av helsepersonell.

1. januar 2019 ble Loven om sprøyterom erstattet av Brukerromsloven. Denne loven tilrettela for utvidelsen av tilbudet. Fra å være et sted for injiserende brukere, kunne Brukerrommet ved Prindsen tilby fasiliteter for brukere som ønsket å innta andre type narkotiske rusmidler, og på andre måter, enn via injeksjon.

Prindsen mottakssenter endret driften av Brukerrommet i april 2019, men det var først midt i koronaåret 2020 at mottakssenteret fikk åpnet inhalasjonrommet sitt.

Les også: Røyking: god overdoseforebygging

Trangt om plassen

Siden august 2020 har stadig flere brukere benyttet seg av tilbudet, og de ansatte ved Brukerrommet kjenner nå daglig på plassmangelen.

I tillegg til inhalasjonrommet, består arealet til Brukerrommet av et inngangsparti med skranke, et venterom med toalett, et rom for injisering, med tilhørende observasjonsrom, og et mellomrom hvor brukerne kan sitte en stund etter at de har inntatt rusmidlene sine.

Det er rent og ryddig, men ingen komfort i form av sofaer eller gode stoler. Lokalene er tilpasset for effektiv gjennomstrømning. Med så mange som 190 brukere innom i løpet av en dag, er de avhengig av en god flyt.

På døra inn til inhalasjonrommet henger en lapp med teksten: Maks 45 minutter.

- Det er rett og slett for å sikre oss at så mange som mulig får anledning til å benytte seg av rommet. Her kan det ofte sitte mange i kø. Dersom det tar lang tid før det blir ledig plass inne på inhalasjonrommet, øker sjansen for at man velger å injisere i stedet, forteller Christina Livgard, fagkonsulent ved Brukerrommet.

Det er nettopp det de ønsker unngå ved å tilby brukerne mulighet for å inhalere rusmiddelet.

Ønsker økt kunnskap om Switch

Siden 2014 har helsemyndighetene, gjennom Switch-kampanjen, jobbet for at brukere skal velge mindre skadelige inntaksmåter. Røyking reduserer overdosefaren betydelig, sikrer en mer gradvis ruseffekt og minsker faren for andre alvorlige helseskader, slik som hepatittsmitte og betente sår. 

- Switch er det viktigste overdoseforebyggende tiltaket vi har, sier Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

Han mener Switch-kampanjen har blitt stemoderlig behandlet sammenlignet med satsingen på Nalokson.

Arild Knutsen ikledd svart hettejakke. Hvit bakgrunn.
Arild Knutsen, leder for FHN, mener det
bør satses mer på Switch-kampanjen.
(Foto: Dzudera Glesne)

- Så og si alle på fagfeltet er kjent med Nalokson og vet hvordan det skal benyttes. Samtidig er det mange fagfolk som ikke vet hvilken fordeler det er å få brukerne til å gå fra å injisere til å røyke heroin. Det ligger mange røykefolier rundt om i kommunene og støver ned, sier Knutsen.

Han er tydelig på at brukerne selv er den viktigste kanalen for informasjonsspredning.

- Brukere har større tillit og gjennomslagskraft hos hverandre. De er den viktigste kanalen for å få andre brukere til å endre bruksmønster. Det har ikke like stor effekt om en fagperson forteller deg at du vil få mer igjen for pengene dersom du røyker heroinet ditt. Spesielt ikke når det tar lenger tid å oppnå ruseffekten ved røyking, sier Knutsen.

Samtidig er han svært opptatt av at det må bli flere brukerrom rundt om i landet.

- Vi i FHN mener at brukerrom burde bli et statlig ansvar. Per nå er det opp til den enkelte kommune å finne midler og ressurser. Det fører til at du får den beste ruspolitikken i de største byene, mens mange mellomstore byer blir stående uten et tilbud til sine brukere.

Les også: Bedre forebygging og rask og effektiv hjelp

Vanskelig å etablere brukerrom

Teamleder for Brukerrommet, Hanne Langaas, forteller at de får mange henvendelser fra andre kommuner og tiltak, som ønsker å høre om tilbudet ved Prindsen mottakssenter.

Erfaringene deres er imidlertid at det er svært få andre aktører klarer å etablere tilsvarende tilbud. Per i dag eksisterer det kun to brukerrom i Norge, ett i Oslo og ett i Bergen.

Les hele artikkelen på rop.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu