Medlemskap

Radioinnslag om lokale rusreformer

5. mai 2022

02. mai var det to radioinnslag om lokale rusreformer på NRK.

I NRK P1 «Dagens» hos Mathias Nylenna, stilte Arild Knutsen, leder i FHN sammen med Bergens Tidendes kommentator Anne Rokkan og Bergens byrådsleder Roger Valhammer.

Arild Knutsen kommenterte at flere byer går inn for eller vurderer en lokal rusreform.

Det at lokalpolitikerne driver og vedtar sin egen rusreform og dermed, på en måte, tar innersvingen på Stortingets nei. Går det an?

Bystyret i Oslo har, med overveldende flertall vedtatt en lokal rusreform, etter forslag fra Høyre. Det er dermed ikke bare Høyesterett som rydder opp etter et Storting som rotet det til. Vi har så sterkt behov for å få innført rusreformen og gå fra straff til tilbud om hjelp, at ikke bare Oslo og Trondheim går for dette, men det snakkes også om i Tromsø, Tønsberg, Stavanger og Haugesund.

Derfor kan det sies at det blant politikerne som er nærmest de det gjelder, der er støtten til rusreformen sterkest.

Vi ønsker en rusreform fordi vi trenger avstigmatisering og få en slutt på diskriminering og det å behandle folk som kriminelle fordi de bruker rusmidler.

Kriminaliseringen skyver folk inn i et skadelig utenforskap og skaper en barriere mot å komme i posisjon til å ta imot hjelp, ved behov.

Dette er en uhyggelig politikk som hører fortiden til. Jeg synes det var veldig sterkt å være i Oslo Rådhus og høre Jon Reidar Øyan i Arbeiderpartiet trekke paralleller til avkriminaliseringen av homofili i 1972. Når vi ser tilbake til 1972 og tenker på at det var straffbart den gangen, så tenker vi nå at det er flaut, at det er så i strid med menneskerettighetene og det er nøyaktig det samme i denne omgang.

Vi er i en brytningstid der vi går mot å få et mer sivilisert og menneskerettslig samfunn og får innført en kunnskapsbasert politikk. Fordi straff forebygger ikke rus, det bare produserer problemer.

Men enn så lenge er det straffbart, hva er konseptet her? Skal byene ha andre lover enn i andre kommuner? Skal man straffes for litt hasj på Toten, men ikke i Oslo?

Det synes jeg er et veldig godt spørsmål. Byrådet har inngått dialog med politiet. Og så har politiet sendt noen signaler om at de er positive, men i media har de vært litt skeptiske. Vi får se om de lander på en avtale, hvis ikke så må Byrådet sende søknad til Stortinget om å få et midlertidig unntak for loven, for å få et lokalt forsøksprosjekt. Jeg tror dette vil føre til et ytterligere press på regjeringen om at de nå må se å få igang en skikkelig rusreform og forlate straffesporet for godt.

Hør innslaget på NRK P1, Dagens her.

Det neste innslaget var på NRK P2s Studio 2. Der stilte Arild Knutsen sammen med VGs kommentator Tone Sofie Aglen. Det innslaget kan høres her (58 minutter ute i sendingen).

Tilbake til nyheter
crossmenu