Medlemskap

Podcast om rusreformen og Verdens narkotikadag

5. juli 2020
Kenneth Arctander Johansen, Lise Aasmundstad, Arild Knutsen og Knut Reinås.

Verdens narkotikadag, coronapandemiens påvirkning på rusfeltet og rusreformen diskuteres i podcasten: Rett på!

Lise Aasmundstad snakker med Kenneth Arctander Johansen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk og Knut Reinås i Forbundet Mot Rusgift.

Arild Knutsen i FHN med Ronny Bjørnestad og Kenneth Egeland i proLAR Nett.

Verdens narkotikadag markeres verden over for å promotere menneskerettigheter, skadereduksjon og solidaritet. I år ble den største markeringen holdt utenfor Stortinget 26. juni, arrangert av Foreningen for human narkotikapolitikk og proLAR Nett.

Rusreform for alle.

Årets fokus var at Norge er i ferd med å gå foran og bli en ledestjerne i det internasjonale arbeidet med narkotika. I begynnelsen av mars, like før de strenge koronatiltakene ble innført, reiste helseminister Bent Høie til FNs narkotikakommisjon i Wien og arrangerte et event om Norges rusreform og Rusreformutvalgets innstilling.

Bent Høie fortalte der om hvordan holdningene til narkotikapolitikken har blitt endret de siste årene, som følge av at motstanden til kriminalisering har vokst til en folkelig bevegelse med krav om å sette mennesket i sentrum for narkotikapolitikken og at støtte og behandling skal være grunnleggende.

Høie fortalte at han endret standpunkt om å gå fra straff til hjelp i forkant av forhandlingene i FNs narkotikakommisjon, UNGASS 2016. Hans vendepunkt kom som følge av en underskriftskampanje i VG fra brukerorganisasjonene i februar 2016. «Intet om oss uten oss» som var undertegnet representanter fra det sivile samfunn, forskere, politikere og offentlige personer.

Rusreformutvalgets leder, Runar Torgersen, forklarte at utvalgets innstilling om å gå fullstendig vekk fra straff og sanksjoner, skyldes at de ikke ønsker en avkriminalisering light, men full avkriminalisering. Basert på deres utredning av kunnskapen som foreligger.

Modellen for rusreformen ble tatt godt imot av både FNs narkotikakontrollorgan (UNODC), Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og det ble bekreftet at den er i tråd med konvensjonene og dermed innenfor rammene av FNs narkotikakommisjon.

Like etter ble de strenge koronatiltakene innført. I denne podcasten diskuteres det hvordan dette har preget rusmarkedet og livene til de med rusavhengighet.

Poster fra Foreldreoppropet mot narkotika, som kritiserer innstillingen til Rusreformutvalget.

Debatten om rusreformen går varmt for tiden. Mange har reagert på utspillene og taktikken til Foreldreoppropet mot narkotika, som har en underskriftskampanje mot Rusreformutvalgets innstilling. De synes det fortsatt skal reageres mot ungdom som bruker narkotika med enten tvang eller straff.

Mesteparten av diskusjonen i denne podcasten dreier seg om dette.

Tilbake til nyheter
crossmenu