Medlemskap

Ny kåring: Derfor er Norge best i verden på narkotikapolitikk

19. november 2021

TV2 14. november 2021: Ny kåring: Derfor er Norge best i verden på narkotikapolitikk, av Janne Amble.

Denne uken ble en ny kartlegging av ulike nasjoners narkotikapolitikk presentert, og Norge kommer best ut.

For første gang har man utarbeidet et verktøy for å dokumentere, måle og sammenligne nasjoners narkotikapolitikk.

Hvert land får en poengsum som viser hvor mye deres narkotikapolitikk samsvarer med FNs prinsipper for menneskerettigheter. 30 land er med på listen, og foran New Zealand og Portugal tar Norge førsteplassen.

Nederst på listen ligger Indonesia, Uganda og Brazil.

Listen er utarbeidet av International Drug Policy Consortium, som er et internasjonalt nettverk bestående av 192 ulike organisasjoner.

Leder Helen Clark skriver i rapporten at hun håper denne kåringen vil oppmuntre regjeringer over hele verden til snarets å reformere utdatert og ineffektiv narkotikapolitikk.

Til tross for at 2020 var et år med høye overdosetall i Norge så har vi også gjort mye riktig. Leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, sier det er spennende at man lager målinger som ser på hvorvidt rettigheter ivaretas og hvor mye politikken er i tråd med menneskerettighetene.

- Det er gøy å se at Norge kommer helt øverst på lista, det betyr at vi er godt på vei til å score bra i årene som kommer.

Knutsen er likevel ikke fornøyd.

- Norge kommer dårlig ut på den delen som handler om proporsjonalitet i reaksjoner knyttet til bruk av ulovlige stoffer.

Bruken av straff knyttet til de som blir tatt med små mengder narkotika var nettopp kjernen i Solberg-regjeringens mye omtalte rusreform, som havarerte tidligere i år. Knutsen mener det er en forklaring på hvorfor Norge ikke får et høyere score.

– Dette ville vært annerledes dersom rusreformen ble vedtatt.

En svakhet ved rapporten er at få europeiske land er med, men han er likevel glad for at man nå har en global undersøkelse som viser hva slags narkotikapolitikk som virker, og hva som ikke virker.

- Det er veldig fint med en undersøkelse som viser hvilke konsekvenser narkotikapolitikk har på enkeltmennesker og samfunn.

Les hele artikkelen på tv2.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu