Medlemskap

Melder kommunen til statsforvalteren for brudd på loven: – Håper flere tør å si ifra

17. februar 2023

iHarstad.no 17. februar 2023: Melder kommunen til statsforvalteren for brudd på loven: – Håper flere tør å si ifra, av Simen Loholt.

– Alle er overrasket over at de ikke har blitt involvert i prosessen på noe som helst måte, sier Marino Jonassen.

Det er stilt en rekke kritiske spørsmål rundt opprettelsen av den nye enheten for livsmestring i Harstad kommune. Enheten samler en rekke tilbud, men det har kommet flere kritiske spørsmål rundt prosessen. Blant annet skal ansatte savne informasjon og føler seg ikke involvert.

Stine Jensine Nordnes har tidligere sagt at de ansatte «på gulvet» føler at avgjørelsene er tatt over hodet på dem.

– Ingen ønsker å stå fram med navn, og det skjønner jeg. Jeg har selv jobbet i Harstad kommune og ville ikke stått fram med navn, har hun tidligere fortalt.

En av dem som tør å stå frem med fullt navn er Marino Jonassen, og han forteller at det ikke bare er de ansatte som ikke har blitt hørt i opprettelsen av den nye enheten.

– Jeg ble oppmerksom på at det var opprettet arbeidsgrupper som jobbet med etableringen av den nye enheten. I disse gruppene var det ingen representanter fra brukerorganisasjonene, organisasjonene for pårørende eller noen av de som kommer til å benytte seg av tilbudet.

Ingenting skjedde

Jonassen forteller at han kontaktet leder for helse og omsorg i Harstad, Torill Skår, flere ganger og ble lovet at noen fra arbeidsgruppen skulle kontakte ham, men ingenting skjedde. Han har også blitt fortalt at det ikke ble gjort noen risikoanalyse av prosjektet.

– Jeg pushet på. Både tre, fire og fem ganger kontaktet jeg Skår for å få brukerorganisasjonen involvert i prosessen. Jeg sa også at det ikke trengte å være meg og Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), som jeg representerer, men gjerne en annen brukerorganisasjon, for vi har mange gode brukerorganisasjoner i Harstad. Det viktige for FHN og meg var at det var brukerrepresentanter med i dette arbeidet. Likevel hørte jeg ikke noe fra arbeidsgruppen.

– Jeg har snakket med andre organisasjoner, brukere og politikere og pårørende. Alle er overrasket over at de ikke har blitt involvert i prosessen på noe som helst måte. Til slutt fikk jeg beskjed om at gruppen var ferdig med arbeidet og jeg ble invitert til informasjonsmøte om det ferdige prosjektet.

Ikke fornøyd

På grunn av det han ser på som manglende vilje til samarbeid har Jonassen nå varslet Harstad kommune til statsforvalteren for det han mener er brudd på pasient og brukerrettighetsloven.

– Jeg er ikke mot den nye enheten, og forandringer er ofte til det bedre. I tillegg har enheten utrolig mange dyktige ansatte, og det er ikke dem jeg retter kritikk mot, på ingen måte. Hvis de, som jobber nærmest brukerne, heller ikke har fått være med i planleggingen av enheten, så blir ikke resultatet bra. Det er de som vet igjennom mange års arbeid hva den enkelte trenger men også hva den nye enheten trenger og på hvilken måte dette kan gjøres på en smidigst mulig måte.

– Det må være et bedre samarbeid mellom de som skal yte og motta tjenesten. Hvordan skal de på toppen vite hvordan de best kan hjelpe brukerne, når de ikke vet hva brukerne trenger fordi de ikke har spurt eller blitt involvert?

Etter at den nye enheten ble opprettet har Jonassen fått tilbakemeldinger fra flere brukere og pårørende som ikke er fornøyd med det nye tilbudet.

– Det er brukere som har blitt skrevet ut av tjenester de har behov for. Det er de som har mistet, eller har fått endret primærkontakten sin. De pårørende har heller ikke fått den informasjonen de trenger.

Les hele saken på iHarstad.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu