Medlemskap

FHN på dialogmøte med sivilsamfunnet, hos Helse- og omsorgsdepartementet

16. februar 2023

John Melhus og Arild Knutsen representerte Foreningen for human narkotikapolitikk på dialogmøte med sivilsamfunnet hos Helse- og omsorgsdepartementet, torsdag 16. februar 2023.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen holdt en god og spennende innledning om Norges deltakelse i FNs narkotikakommisjon, de økte internasjonale spenninger og polariseringen av diskusjonene på internasjonalt nivå.

Det var rundt 15 organisasjoner som møtte opp og ga sine innspill i forkant av forhandlingene i Wien.

John Melhus leverte dette bidraget på vegne av FHN:

Takk for invitasjonen til å delta på dialogmøtet. Som det står i invitasjonen er det større spenninger i verden og narkotikapolitikken står høyere på dagsordenen enn noen gang.

I invitasjonen drøftes om veivalget skal være “mer av det samme” - vårt svar er selvfølgelig et rungende nei, vi tenker at den overveldende motstanden mot å inkludere “to actively promote a society free of drug abuse” etter 30 år sier sitt; verden er klar for å gå videre!

Og i spennet mellom konservativ tolkning av narkotikakonvensjonene og menneskerettighetene, er det på tide å kunne anerkjenne at det er nettopp under forbuds- og straffepolitikken at det er skapt menneskerettslige utfordringer på rusfeltet. Det er derfor viktig at Norge støtter, eller i alle fall ikke motarbeider, andre lands forsøk på å endre sin politikk, da disse er vedtatt gjennom demokratiske flertallsvedtak i egne regjeringer, om det nå dreier seg om generell avkriminalisering eller å legalisere cannabis. 

Vi håper derfor at Norge nyanserer sitt budskap under åpningstalen i år! 

Vi ser med glede at Norge skal holde et event om: Preventing Overdoses, Saving Lives. Dette støttes. Norge har her en gyllen anledning til å promotere sitt skadereduksjonsapparat, vår nasjonale overdosestrategi, forsøksprosjektet med heroinassistert behandling, forskning på substitusjon for andre alvorlige avhengigheter og ikke minst nedkriminaliseringen som foregår under nåværende regjering. Vi håper at det også vurderes å promotere brukermedvirkning og beredskapslagring av substitusjonspreparater.

FHN skal også i år arrangere et side event, med et menneskerettslig perspektiv og som i fjor med fokus på de nordiske land. 

Eventet har tittelen: “Ensuring Human Rights Protection in Nordic Drug Policy”. Ruspolitikken står ikke akkurat stille i Norge og heller ikke i våre naboland.

Det er mye å promotere fra Norden. Menneskerettighetene står i sterkt i fokus og dette er en av grunnene til at vi har invitert Norges Institusjon for menneskerettigheter til å fortelle om sin rapport: Rus og menneskerettigheter. Og de kommer. Vi tenker at det er et sunnhetstegn med slike rapporter og at anbefalingene verdsettes av myndighetene.

Vi vil også benytte anledningen til å stille spørsmål ved den polisiære innsatsen til forebygging av rusmiddelbruk. Det eksisterer ingen dokumentasjon på at politikontroll faktisk virker forebyggende. I alle fortellinger om undertrykking og menneskerettsbrudd i historien, står politikontrollen i sentrum. Vi synes derfor det er feil å snakke om avstigmatisering og menneskerettigheter uten å problematisere dette. Og i den norske konteksten begynner vi å ane konturene av de heldige konsekvensene av at sosialarbeidere kan ta to skritt fram når politiet endelig har gått to skritt tilbake. 

Takk!

Her kan du lese og se opptak om FHNs forrige side-event på CND 2022. "Exploring the status of Nordic models of criminalization and decriminalization of drug use – which consequences these processes have had and how changes in direction have challenged the perspectives of politicians, society and the general public at large"

Tilbake til nyheter
crossmenu