Medlemskap

Ber om strakstiltak for heroinavhengige

18. mars 2020
Artikkel i Bergensavisen 18. mars 2020.

Bergensavisen: Ber om strakstiltak for heroinavhengige: – Del ut metadon til de som trenger det, av Hannah Grace Taylor.

– Det må drastiske tiltak på plass for å unngå smittespredning og belastning av helsevesenet, sier Arild Knutsen, leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk

Alle kommunale tiltak innen rus og psykisk helse er stengt eller har redusert tjeneste for å forhindre smitte av korona-viruset.

Dermed mister vanskeligstilte rusavhengige viktige tjenester. 

  • Brukerrommet på MO-senteret på Gyldenpris er stengt. 
  • Natthjemmet samme sted ble stengt av hovedverneombudet i februar
  • MO-sentrene og overdoseteamet har redusert drift. 

Tiltakene som forebygger korona-smitte i befolkningen ellers, virker helt mot sin hensikt for de mest sårbare rusavhengige. Smittefaren blir ikke mindre, den blir større, mener han.

– De som står bakerst i køen, er nå helt ute av den, sier han.

Også markedet for illegale stoffer er i «lock-down» grunnet stengte grenser. I dag kom det meldinger fra rusmiljøet i Bergen om at de allerede har opplevd en kortvarig stopp i herointilgangen. I tillegg er det kommet nye brukergrupper til miljøet. 

Stoffer som MDMA, epilepsimedisinen Lyrica og de livsfarlige stoffene GHB og GBL er i omløp i Bergensmiljøet. Knutsen advarer:

– Kombinasjonen heroinabstinenser og GHB kan få katastrofale konsekvenser. Vi snakker om psykoser, overdoser og abstinenser som fører til et enormt press på helsevesenet. Det er det siste samfunnet trenger nå

– Bør levere ut metadon til alle som trenger

Han ber Bergen kommune om å iverksette strakstiltak for brukerne. Han foreslår at brukerne får utdelt såkalt avhengighetsmedisin, som metadon og Subutex, selv om de ikke er i LAR-systemet. 

– Det kan gjerne foregå gjennom en luke, for minst mulig smittefare. 

Knutsen, og kollega Annette Svae fra FHN Vestland, ber også legene om å droppe restriksjonene for utskriving av vanedannende medikamenter som benzodiazepiner og opioider. Legene må innse at markedssituasjonen er prekær, oppfordrer de.

– De må legge vekk den hysteriske holdningen om at det er vanedannende, og lempe på restriksjonene for de mest sårbare i denne situasjonen vi nå står i, sier Svae.

De viser til HIV-epidemien på slutten av 80-tallet. Da gikk myndighetene til drastiske skritt ved å dele ut rene sprøyter til heroinavhengige. For folkehelsens skyld ville man unngå ytterligere spredning av HIV-viruset.

– Sprøyteutdeling og andre lavterskeltiltak var helt uhørt på den tiden. Det var som å dele ut brekkjern til innbruddstyver eller barn til pedofile. I ettertid ser vi hvilke gode effekter det hadde for befolkningen ellers, sier Knutsen.

– Jeg sammenligner ikke HIV-viruset med koronaviruset, men erfaringene derfra illustrerer hvilke drastiske tiltak vi må iverksette for å unngå smitte og belastning av helsevesenet. 

– Har ikke nyhetskanalen stående på

Knutsen forteller til BA at sårbare rusavhengige sliter med å ta innover seg alvoret av det som skjer rundt dem i disse dager. 

– Nyhetskanalen og direktesendinger av pressekonferanser er ikke førsteprioritet for denne gruppen. De lever fra hånd til munn og er mest opptatt av neste friskmelding.

Han er også kritisk til at lavterskel-tiltakene stenges helt, i stedet for å holdes åpne med redusert kapasitet og særlige hensyn til smittevern. 

– Det er bedre at brukerne innordner seg ved å stå på en meters avstand til hverandre, enn at de står i klynger helt uregulert.

– Kan henvises for rask oppstart

Henriette Blattmann, seksjonsleder i LAR ved Helse Bergen sier til BA at de ikke kan opprette utdeling av LAR-medisiner til brukere som ikke er tatt inn i LAR-systemet fordi de må henvises og godkjennes av lege.

Det er iverksatt omfattende tiltak ellers i befolkningen. Hvorfor kan man ikke gjøre strakstiltak her?

– Jeg kan dessverre ikke svare deg på dette. Vi må forholde oss nasjonale retningslinjer, svarer Blattmann.

Hun oppfordrer brukere som er bekymret til å ta kontakt med lavterskel-tiltaket M31 for rask oppstart i LAR-systemet. 

– Vi opprettholder de ordinære tilbudene for inntak på tross av pandemisituasjonen. Vi følger godt med og gjør det vi kan for å følge opp brukerne.

Les artikkelen i Bergensavisen her. (Abonnement)

Tilbake til nyheter
crossmenu