Medlemskap

Bekymringsreferat fra Sentrumsprosjektet i Oslo

16. oktober 2017

Har vært i møte i Sentrumsprosjektet på Sentrum politistasjon. Refererer i dag fra møtet grunnet særlig bekymring for situasjonsutviklingen. Vi møtes annenhver mandag og snakker om de to foregående ukene. Det er særlig mye vold i de åpne rusmiljøene for tiden. Særlig mange har ankommet legevakten, sårbare mennesker med rusproblemer, grunnet vold og overgrep i nære relasjoner. Særlig mange har kommet til legevakten grunnet overdoser/forgiftninger. Det har vært fullt på Prindsen. (Overnatting) Alvorlig voldsepisode på sprøyterommet. Særlig høyt aggresjonsnivå. En rekke instanser har opplevd trusler og voldsepisoder, også mot ansatte. Særlig tungt rusnivå. Veldig mye piller i omløp for tiden. Og veldig mye alkoholbruk. Voldsepisodene anmeldes til politiet. Rumenske deltakere i en stor voldsepisode som har skjedd i Urtegt. anklager politiet for kun å spørre norske rusavhengige om hendelsen, imens enhver rumener bare skal ha blitt arrestert og ikke blitt stilt spørsmål. Akuttovernattinger fulle, flere må avvises. Vold i køene der også. Det sies at noen (antatt) rumenere selger «sprit» fra en bil, som folk blir veldig dårlige av. Ukjent kjennetegn på bilen, enda. Folk faller fra på Safir (Fritids/aktivitetstiltak) fordi mange sliter med å fremstå som (relativt) rusfrie. Heidi Hansen (RIO) og jeg skal snakke på et seminar for sentrums- og bydelsarbeidere (der eksisterer liten kunnskap om utfordringene) dette skjer i desember.

Det har vært særlig mye politikontroll i følge folk i rusmiljøene, også knivkontroller. Bekymring angående økning i i bruk av GHB og MDMA. Økning i GHB-overdoser. Det etterspørres forskning på, og produksjon av, motstoffer mot flere stoffer enn heroin. Politiet ble igjen bedt om å gå ut og garantere amnesti ved overdoseutrykninger. 15-årig jente er pågrepet i Brugt. Med 10 gram heroin.

Stor slåsskamp utenfor Oslo S. 13 - 20 års-alderen. Mye klager på politiets adferd fra ungdomsmiljøene der. De kaller det Trump-tilstander. Mye bøffing i rusmiljøene i sentrum. Det blir særlig mye (enda mer) politi i sentrum i dagene som kommer. Dette gjelder spesielt Urtegata., Brugata. og Vaterlandsområdet. Politiet sier de ikke er ute etter å ta folk for brukerdoser (Håper vi kan stole på det), men for å gjøre det tryggere i disse områdene. I det siste har det vært flere slåsskamper med planker, hammer og kniver. Vaterlandsområdet begynner å bli et kjempeproblem. Sammensatte utfordringer, det blir veldig utrivelig der når mørket faller på. Særlig foruroligende med unge i vaterlandsområdet. Også vold mot ansatte på ruspoliklinikker for tiden. Også i «det store rusmiljøet» altså utelivet er det mer trusler, vold og knivbruk enn tidligere. Veldig høyt rusnivå der også, og veldig mye overskjenking. Straffene skjerpes heretter for å gå med kniv eller andre skarpe gjenstander. Til tross for regjeringens «opptrappingsplan» på rusfeltet (Ref: fremlegging av statsbudsjettet) meldes det nå om at det skal komme radikale kutt i lavterskeltiltak, botilbud og oppfølgingstjenester. Det dreier seg om flere titalls millioner kroner i året, fra statlig hold.

Tilbake til nyheter
crossmenu