Medlemskap

Bekymret for knivbruk i rusmiljøet

18. juli 2020
Annette Svae fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk mener det er tragisk at rusavhengige blir tvunget inn i det voldelige narkotikamarkedet. Foto: MAGNE TURØY

Artikkel i Bergensavisen 17. juli 2020: Bekymret for knivbruk i rusmiljøet, av Hannah Grace Taylor.

– Vi finner kniver, elektrosjokkvåpen og hjemmelagde slagvåpen hver gang vi aksjonerer, sier leder for politiets innsatsgruppe mot åpne russcener, Thomas Natland.

Natland er godt kjent med Bergens rusmiljø. 

Han er teamleder i politiets innsatsgruppen mot åpne russcener. Gruppen han leder ble etablert i 2014, da øvre del av Nygårdsparken stengte.

– Voldsproblemene har alltid eksistert, de har bare blitt flyttet fra parken og over til Gyldenpris og flere deler av Bergen sentrum.

Mens bekymringen alltid har vært der, har det den siste tiden vært en negativ utvikling i beslag av kniver og andre våpen, ifølge han.

– Vi finner kniver og andre slagvåpen i hver aksjon vi gjennomfører. Kniver er spesielt utbredt, men vi finner alt mulig som kan brukes til slag og stikk. Det kan være alt fra hammere og skrujern til bordben med skruer i. Heldigvis finner vi ikke så mye ekte skytevåpen. Det viser seg ofte å være replika, luftgevær og softgun.

Ifølge Natland, sier de fleste at de bærer kniv for å beskytte seg selv. De er redd for å bli ranet, og for å bli utsatt for vold selv. Spesielt utsatt er de hvis de har mye penger eller stoff på seg, eller hvis de skylder penger. 

Han presiserer at volden som oftest skjer innad i miljøet.

Tørke fører til uro og vold

Etter at koronapandemien inntok Norge, opplevde rusmiljøet en tørke i narkotikatilgangen. Tilgangen til spesielt cannabis og benzodiazepiner, som mange brukere tar for å «komme ned» ble svært lav, og prisene skjøt i været.

Det viser den siste Føre Var-rapporten, fra KoRus Bergen (kompetansesenter for rus), som tar for seg rusmiddeltrendene i Bergen.

Samtidig økte tilgangen til det sentralstimulerende stoffet amfetamin, og bruken av det livsfarlige stoffet GHB/GBL.

Kombinasjonen av manglende tilgang til stoffer, økt utblanding av stoffer, og andre bruksmønstre, bidro til stress, uro og aggressivitet i miljøet, ifølge rapporten.

Fordi narkotikamarkedet er kriminalisert og opererer med selvjustis, er voldsproblematikken noe som vil bestå, mener Annette Svae fra Foreningen for Human Narkotikapolitikk Vestland.

– Brukerne bærer kniv i selvforsvar. Vold brukes for å presse konkurrenter, for å disiplinere, for å sanksjonere om noen har solgt dårlig stoff eller for å inndra narkogjeld.

Hun ser ikke for seg at den kommende rusreformen, som åpner for avkriminalisering av bruk og besittelse av små mengder til eget bruk, vil bedre situasjonen særskilt

– Avkriminaliseringen vil forhåpentligvis føre til at brukerne blir mindre redde for å melde fra om vold, men det voldelige markedet vil fortsatt bestå siden reformen ikke lovliggjør markedet.

Hun har i en årrekke kjempet for en lovlig markedsregulering av narkotika. Den negative utviklingen med vold i miljøet understreker bare behovet for en markedsregulering, mener hun.

At personer med narkotikaavhengighet skal være tvunget til å delta i et voldsutsatt illegalt marked, er ifølge henne, helt uverdig.

– Det er tragisk når samfunnet indirekte tillater at avhengige, ofte med barndomstraumer, overlates til å selvmedisinere i dette markedet. Volden fører dessuten til ytterligere behov for selvmedisinering, sier hun.

Les hele artikkelen i Bergensavisen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu