Medlemskap

Arrangementer under Arendalsuka

21. august 2023

Foreningen for human narkotikapolitikk medvirket til to arrangementer under Arendalsuka i år.

Der som ingen skulle tru at rusavhengige måtte bu - arrangert av Nettverket av brukerorganisasjoner hos Rusfeltets hovedorganisasjon.

Et godt og trygt sted å bo er nødvendig for oss alle. Når blir en bolig et hjem. Hvordan ser situasjonen ut for innbyggere med rusutfordringer. Hør bruker- og pårørendeorganisasjoner gi et bilde av hvordan situasjonen ser ut. Hva skal til for at situasjonen blir bedre?
Medvirkende

  • Tommy Sjåfjell, Faglig rådgiver, A-larm
  • Arild Knutsen, Leder, Foreningen for human narkotikapolitikk
  • Even A Røed, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Petter Nyquist, Filmskaper
  • Marius Sjømæling, Generalsekretær, BaR - Barn av rusmisbrukere
  • Vivian Helmersen, proLAR Nett
  • Asbjørn Larsen, Nestleder, RIO

Opptak av arrangementet er lagt ut av Rusfeltets hovedorganisasjon her (Facebook).

Huset - Brukerstyrt møteplass for rusavhengige! Arrangert av proLAR nett, A-larm og Foreningen for human narkotikapolitikk.

Brukerorganisasjonene proLAR Nett, A-larm og Foreningen for human narkotikapolitikk har sammen etablert Huset Bergen og Huset Oslo. Husene er hard core "brukerstyrt". Ideologien er tuftet på medborgerskap, empowerment og brukermedvirkning.

Huset Bergen og Huset Oslo er nå i full drift og vi ser effekten av tiltaket som er drevet etter våre prinsipper og verdier. Besøkstallene er gode, brukerne trives hos oss. Hvordan rigges et "hus" uten regler og byråkratiske prosesser?

Huset er drevet av brukerorganisasjonene på rusfeltet, alle ansatte har egen brukererfaring. Både Oslo og Bergen kommune har bistått med økonomiske tilskudd for å få dette godt i gang. 

Hva skyldes suksessen med brukerstyrte Hus? Vi inviterte fagfolk, politikere, brukere og andre interesserte til å delta sammen med oss for å høre våre erfaringer om driften og veien dit. Er brukerstyrte tiltak fremtidens metode for inkludering og fellesskap?

Deltakere:
Marianne Pierron, Daglig leder, Huset Bergen
Karl Bertil Nordland, Daglig leder, Huset Oslo
Espen Aas, Representant, A-larm
Arild Knutsen, Leder, Foreningen for human narkotikapolitikk
Ida Kristine Olsen, Fagansvarlig, proLAR Nett
Hassan Nawaz, Fraksjonsleder helse og sosialutvalget for Oslo Høyre bystyregruppe, 
Sverre Simen Hov, Leder møtearena næringsliv, Bergens næringsråd
Rune Bakervik, Byrådsleder Bergen, Arbeiderpartiet.

Opptak av arrangementet er lagt ut av Rusfeltets hovedorganisasjon her (Facebook).

Morten Sommerbakk, leder i FHN Vestland, deltok på:

På helsa løs - Hvilken rolle spiller sosiale ulikheter for rusbruk? Arrangert av KORUS

Sosiale ulikheter i helse, dårlige levekår og fattigdom er temaer som vi stadig leser og hører om. På dette arrangementet spør vi hva ved rusen som påvirker sosiale ulikheter. Og er det slik at rus kan være årsak til sosiale ulikheter eller er det en konsekvens. Med oss har vi blant annet folkehelsedirektører i Agder, Vegard Nilsen som løfter blikket og ser på Folkehelsemeldingen i et rusperspektiv, Jan Gunnar Skoftedalen, leder av Rusfeltets Hovedorganisasjon og FHN Vestlands leder Morten Sommerbakk som skal snakke om sosiale ulikheter i rus. 

Opptak av arrangementet er lagt ut her (Vimeo). Halvveis ut i sendingen.Tilbake til nyheter
crossmenu