Medlemskap

Arild Knutsen advarer mot skjult smitte i Oslos rusmiljø: – Folk er livredde for å teste seg

5. april 2021

Dagsavisen 05. April 2021: Arild Knutsen advarer mot skjult smitte i Oslos rusmiljø: – Folk er livredde for å teste seg, skrevet av Hennika Lillo-Stenberg.

I Kristiansand ble rusavhengige med korona tvangsinnlagt på akuttpsykiatrisk-avdeling tidligere i år. Det skapte mye frykt for å teste seg i miljøet, fordi de fryktet å havne i samme situasjon, forteller aktivist og leder i Human Narkotikapolitikk Arild Knutsen.

Han forteller også at flere som testet positivt følte seg dårlig behandlet andre steder i landet, og ryktene spredde seg fort. Folk som oppholder seg i Oslo er også redd for å bli sendt hjem til andre steder i landet, dersom de tester positivt.

– Folk som kommer fra andre kommuner er livredde for å teste seg. Det går mange rykter i Oslo, og det er viktig at folk blir klar over at de ikke blir tvangsinnlagt dersom de tester positivt for korona. De fleste får et godt opphold på isolasjon eller i karantene og et godt medisinsk tilbud, sier han.

Knutsen frykter for skjult smitte i miljøet fordi folk kvier seg for å teste seg og skjuler symptomer. Dessuten forteller mange at de har mye verre helseplager som følge av abstinenser fordi det er tørke på markedet, og bekymringen for korona kan oppleves som fjern sammenlignet med situasjonen de står i.

– Jeg ber ofte folk om å teste seg og følge smitteverntiltakene når jeg er innom de ulike rusinstitusjonene i Oslo, fordi jeg er veldig bekymret for hva som vil skje med dem dersom de blir smitta. Men jeg kan fort bli den plagsomme fyren man ikke vil lytte til.

Tatt grep i Oslo

Lenge var smitten blant rusavhengige i Norge og resten av verden veldig lav, men etter de store utbruddene i rusmiljøene i London og København vokste bekymringen. Velferdsetaten i Oslo åpnet derfor opp sju isloasjonsenhetsplasser på Adamstuen omsorgssenter. Tilbudet er frivillig, for rusavhengige i Oslo som ikke har et fast sted å bo. Etaten drifter 20 rusinstitusjoner i Oslo.

– Det har vært langt flere smittetilfeller i år enn i fjor, men det har ikke vært det store utbruddet. Vi følger nøye med og vurderer smittesituasjonen fra dag til dag, sier avdelingsdirektør for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, John Ingar Danielsen.

– Passer ikke for alle

Arild Knutsen berømmer arbeidet Velferdsetaten har nedlagt for å forhindre et større koronautbrudd i det åpne rusmiljøet i Oslo.

– Mitt overordna inntrykk er at de har gjort en helt fantastisk jobb under koronapandemien. De har kasta seg rundt og fått opp et veldig godt tilbud tatt i betraktning de rammene de har, sier han.

Men han påpeker likevel at isolasjonsenheten på Adamstuen ikke passer for alle.

– Adamstuen er veldig fint for en del av de tyngre rusavhengige i det åpne rusmiljøet. Men det er et hospits. Det passer ikke for alle.

Arild Knutsen opplever også at en del av dem som kontakter ham er redd for hva slags behandling de vil få dersom de legger seg inn på isolat på Adamstuen. Det mener Knutsen ikke er nødvendig.

– Det er gode fagfolk der, kanskje noen av de beste. Det er veldig bra for dem som er avhengige av opiater til vanlig, og trenger et sted å være i isolasjon.

Ønsker tilbud til amfetaminavhengige

På Adamstuen karantene- og isolasjonsenhet får de koronasmittede helse- og sosialfaglig oppfølging. Dersom det er nødvendig, gis det absinensdempende behandling i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, forteller avdelingsdirektør John Ingar Danielsen i Velferdsetaten.

De med opioidavhengighet – som oftest heroin – får legemiddelassistert behandling (LAR). Arild Knutsen mener det er et stort problem at amfetaminavhengige ikke får tilbud som passer deres avhengighet, som ADHD-medisin. Det samme gjelder pilleavhengige. Danielsen forteller at valg av legemidler baseres på individuelle vurderinger og det som er tilgjengelig innenfor LAR –behandlingen.

– Det er veldig synd at det ikke kan tilbys, og det er veldig trist om amfetaminavhengige tilbys LAR og pådrar seg en ny avhengighet, sier Knutsen.

Knutsen mener generelt det ville vært bedre om rusavhengige fikk tilbud om medisiner slik at de får muligheten til å stabilisere seg og, og slippe å krysse kommunegrenser på jakt etter rusmidler i en tid der det er tørke på markedet.

– Dersom de får stabilisere rusavhengigheten sin kan de delta i dugnaden på lik linje med deg og meg, sier han.

Les hele saken i Dagsavisen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu