Medlemskap

Amnesti ved overdoser

27. november 2020

Leserinnlegg i Nettavisen 24. november 2020: Amnesti ved overdoser, skrevet av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Politiet er pålagt ved lov å anmelde om de oppdager besittelse og bruk av ulovlige rusmidler. Dette medfører at mange kvier seg for å ringe 113 ved fare for liv og helse.

17. november fremmet SVs Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Mona Fagerås et representantforslag på Stortinget om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for brukerdoser i situasjoner hvor det er fare for liv og helse.

Anmeldelse og straff

Forslaget ble begrunnet i at politiet er pålagt ved lov å anmelde om de oppdager besittelse og bruk av ulovlige rusmidler. Det betyr at dersom noen tar kontakt med helsevesenet og politiet kommer og oppdager rusmidler, så kan de risikere anmeldelse og videre straffeforfølgelse. 

Dette medfører at mange kvier seg for å ringe 113 ved fare for liv og helse. 

Forslaget falt på bakgrunn av at Regjeringen forbereder forslag til lovendringer som skal presenteres for Stortinget våren 2021, i forbindelse med den kommende rusreformen. 

I tillegg ble det vektlagt at Riksadvokaten er tydelig i sitt rundskriv 2/2014 om narkotikasaker om at politiet skal prioritere alvorlige narkotikaforbrytelser.

Også helseminister Bent Høie pekte på den kommende rusreformen i sin innstilling til forslaget, og mener dette er mer et spørsmål om føringer fra øverste påtalemyndighet enn det er et behov for ekstra lovarbeid, og viste til rundskrivet fra Riksadvokaten. 

Men i hvilken grad påvirker føringen fra Riksadvokaten politiets prioriteringer?

Overgrep henlagt - straffet for hasjrøyking

De siste årene har politiet i økende grad lagt ut meldinger på Twitter om at de har kommet over personer der de har avdekket bruk av ulovlige rusmidler og opprettet straffesak.

Selv en kvinne som ble funnet sovende ute om natten ble anmeldt for narkotikabruk fordi hun erkjente dette i forbindelse med at politiet kjørte henne til legevakten. 

Det er også grunn til å minne om saken der en 15 år gammel jente anmeldte overgrep, som raskt ble henlagt, men som istedet fikk bot på 4000 for å ha røykt hasj. Politiet sikret seg mobiltelefonen hennes for å sjekke om det hadde vært kontakt mellom henne og den anmeldte gutten. Da fant de et bilde som viste at hun hadde røyket hasj, dermed ble hun straffet. 

Setter politiet i et underlig lys

Praksisen skaper samlet et inntrykk av at politiet ofte er mer opptatt av å anmelde brukerdoser enn av å vurdere folks helsetilstander, til tross for rundskrivet fra Riksadvokaten.

Utfordringen illustrerer at både rusavhengige, rekreasjonelle brukere og eksperimenterende ungdom har behov for at politiet gis klarere føringer for sine prioriteringer, og at regjeringen når de skal foreslå en modell for avkriminalisering, foreslår at dette skal gjelde for alle brukere av illegale rusmidler - og ikke kun for rusavhengige.

Les i Nettavisen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu