Medlemskap

Vil la politiet ta spyttprøver og beslaglegge mobil ved mistanke om rus

1. juni 2023

NRK Nordland 31. mai 2023: Vil la politiet ta spyttprøver og beslaglegge mobil ved mistanke om rus, av Kristin Thrane, Sunniva Grimstad Hestenes og Alexander Kjønsø Karlsen.

Kristelig Folkeparti i Nordland vil gi politiet flere verktøy i kampen mot narkotika. Foreningen for human narkotikapolitikk mener det vil virke mot sin hensikt

I 2022 kom det nye retningslinjer for arbeid med narkotikasaker.

Nå skal ikke rusavhengige stanses, arresteres, eller ransakes på bakgrunn av mistanke om eget bruk.

Det har resultert i færre narkotikasaker hos politiet. Samtidig viser tall fra Folkehelseinstituttet en liten økning i blant annet kokainbruk hos unge.

Kristelig Folkeparti i Nordland mener det nå har oppstått et vakuum, og krever at politiet får flere verktøy i kampen mot narkotika.

– Etter at retningslinjene kom, er narkotika i praksis avkriminalisert i Norge. Vi trenger hjemler hos politiet som gjør at de kan forsette sitt viktige arbeid mot narkotikabruk hos unge, sier førstekandidat i Nordland KrF, Linda Helen Haukland.

For å fylle vakuumet foreslår Haukland at politiet får ta spyttprøver av ungdom som de mistenker er ruspåvirket. I tillegg vil hun gi de muligheten til å beslaglegge mobiltelefonen deres.

Ønsker større fokus på bruk av sosialarbeidere

– Det er mye mer forebyggende om politiet konsentrerer seg om alvorlig narkotikakriminalitet enn å løpe rundt å krenke ungdommen, mener leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Arild Knutsen.

Han kaller tiltakende integritetskrenkende og mener det ikke finnes noe bevis for at spyttprøver og gjennomgang av mobiltelefon fungerer forebyggende.

– De vil plage folk som bare kommer borti narkotika i stedet for å hjelpe og beskytte dem som har problemer, legger han til.

Derfor fremsnakker Knutsen heller et større fokus på bruk av barnevernet og sosialarbeidere med en faglig bakgrunn.

Han mener de på en bedre måte kan skille de som kun har eksperimentert og de som faktisk har problemer.

– De som faktisk har problemer ønsker hjelp når de kommer i kontakt med tillitsfulle voksne som har de rette virkemidlene for å hjelpe de videre.

Heller ikke muligheten til å ransake mobiltelefoner tror han er en effektiv måte å forebygge rusbruk blant unge.

– Det er veldig belastende for de som blir stanset dersom politiet skal gå igjennom telefonen bare basert på mistanke om bruk, sier han og fortsetter:

– De aller fleste har fått narkotika fra en venn eller en i vennegjengen. Da må politiet lirke ned i de aller nederste leddene som neppe driver med noe kriminalitet på bekostning av alvorlig narkotikakriminalitet. Da vil mengden beslag gå ned, men mengden krenkelser av ungdom øker.

Les hele saken på NRK Nordland her.

Tilbake til nyheter
crossmenu