Medlemskap

Trodde han skulle på vanlig spillejobb: Ble overrasket med splitter ny pris

25. februar 2023

Fosna-folket 24. februar 2023: Trodde han skulle på vanlig spillejobb: Ble overrasket med splitter ny pris, av Siri Wold Torsteinsen.

Politioverbetjent Jan Ivar Småvik mottok lørdag pris fra Foreningen for human narkotikapolitikk Midt-Norge for å ha brukt verktøy som dialog, og for å ha lyttet til og verdsatt argumenter fremfor å møte rusmiddelbrukere med fordømmelse.

I helgen ble "Arild Knutsen-prisen" delt ut for første gang.

Prisutdelingen skjedde i Trondheim i forbindelse med Foreningen for human narkotikapolitikk Midt-Norge (FHN Midt) sitt årsmøte.

Nylig gjenvalgte styreleder Terje Olden overrakte prisen på vegne av FHN Midt til henholdsvis en politioverbetjent, en bystyrepolitiker, og en aktivist.

Arild Knutsen er en norsk politisk aktivist som arbeider for rusmiddelbrukeres rettigheter og endringer i den norske rusmiddelpolitikken. Han er styreleder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Beveger oss i riktig retning

Jan Ivar Småvik forteller at han ble både rørt og glad for å ha mottatt en slik pris.

– Jeg ble veldig overrasket og veldig glad. Det er jo litt i tiden dette med at man respekterer og ser folk; og tør å få utfordret sine gamle holdninger og argumenter, sier Småvik.

Det å få en slik pris viser at man begynner å bevege seg i riktig retning; at vi i politiet ikke er ute etter å straffe, men å tilby hjelp, forklarer Småvik.

I politietaten er det nemlig delte meninger om akkurat dette, så for Småvik sin del betydde det mye å få akkurat denne prisen.

– Det gir en inspirasjon til nettopp å fortsette å gjøre den jobben med å slutte å stigmatisere folk og legge stein til byrden. De tingene FHN står for, deler jeg, sier Småvik.

Rom for ulike meninger

Småvik, som også er musiker og spiller blant annet i bandet Torvald Tåke band, trodde at han skulle på en helt vanlig spillejobb på GRÅ i Trondheim lørdag da han ble overrasket av FHN Midt.

– Der var det jo mange kjente som jeg har håndtert opp gjennom årene. Verden har gått fremover når vi kan møtes på denne måten og respektere hverandres holdninger og meninger, og tørre å stå i det, sier Småvik.

Småvik forteller at han nå har hengt opp prisen på kontoret, noe han hevder han ikke kunne ha gjort for bare ett år siden. Prisen er med på å dytte ting i riktig retning, tror Småvik som selv har endret syn på rusmisbrukere opp gjennom årene han har jobbet som politi:

– Det viser at det er lov å tenke litt annerledes og at det er rom for å ha ulike meninger i denne etaten. Det at man tenker annerledes betyr ikke at man ønsker fri flyt av narkotika; det som har endret seg er synet på mennesket bak og menneskeverdet til rusmisbrukere, forklarer Småvik.

– Fra forbud til fornuft er kanskje en fin måte å si det på. Jeg synes det er godt at ting skjer, at vi endrer måten vi tenker på og løser problemet med rusmisbruk. Det endrer seg også i politiet til å bli av en mer human karakter, sier Småvik.

Null-visjon?

Småvik mener at der samfunnet vårt i dag har null-visjon for drepte i trafikken, skulle det også vært tilsvarende for mennesker som dør av overdose. I møte med mennesket bak rusen har Småvik selv lært mye gjennom sitt politiarbeid.

– Vi blir jo kjent med menneskene bak rusen. Hvis du tar deg tid, så ser du at det er masse flotte mennesker som er reflekterte og med mange meninger, som sliter litt med livet sitt. Men det er mennesker det også, sier Småvik.

Bidratt til å avdekke demokratisk problem

I tillegg til Småvik, fikk også to andre pris forrige helg. Her er begrunnelsen fra FHN Midt, som ønsket å hylle de tre prisvinnerne for sine bidrag til et litt bedre samfunn:

Trondheim kommunalråd Trygve Bragstad (H) fikk prisen for sin solide innsats med å fremme en lokal rusreform i Trondheim, samt hans vilje til å ta på seg den bratte læringskurven som er nødvendig for å forstå situasjonen til noen av de mest utsatte menneskene i vårt samfunn.

Aktivisten Jonas Ali Ghanizadeh fikk prisen for sin utrettelige innsats i jobben med å avsløre, og belyse samrøret mellom Norsk Narkotikapolitiforening og Politiet. Gjennom sitt engasjement har han bidratt til å avdekke et demokratisk problem, som i årevis har hatt store konsekvenser for mange av våre medborgere.

Prisen vil bli delt ut årlig fremover.

Les artikkelen i Fosna-folket her.

Tilbake til nyheter
crossmenu