Medlemskap

Håper dette er en øyeåpner

31. mai 2024

TV2 30. mai 2024: Håper dette er en øyeåpner Av Siren Henschien.

Over halvparten av alle som dør av overdose på reseptbelagte smertestillende i Norge, har fått opioider forskrevet av lege, ifølge undersøkelser fra FHI.   

– Basert på den kunnskapen vi har om disse legemidlene skulle disse dødsfallene aldri ha skjedd. Jeg håper dette er en øyeåpner, og at man hjelper de som er i faresonen nå, sier Tore Gabrielsen.

Frykter det verste 

At stadig flere dør av overdose i Norge, har skapt sterke reaksjoner. 

– Det er trist og bekymringsfullt at vi nå ligger opp mot tall som representere den verste perioden vi har hatt med overdosedødsfall, sa professor og rusforsker Thomas Clausen ved SERAF. 

Det er han ikke alene om å mene. 

– Det er en markant økning i overdoser, og det er helt forferdelig.

Det sier Arild Knutsen, som jobber for rusavhengiges rettigheter og som er styreleder Foreningen for human narkotikapolitikk.

– Det ser ut som at vi står i starten av en overdosebølge. Vi er ikke beredt til å ta imot den bølgen og til å gjøre noe med det, sier han.

Knutsen mener at hver eneste overdose i Norge kunne vært forebygget.

– Alle som har dødd av overdose hadde potensial til et langt og godt liv. Alle hadde også minst ti pårørende, som ofte står igjen med komplisert sorg, som detter ut av arbeidslivet og som møter stigmatisering og fordommer.

Krever handling 

Knutsen er tydelig på at Norge må ha en nullvisjon, der ingen dør av overdose.

– Vi må satse mye hardere på å forhindre flere dødsfall. Vi må sette inn flere og nye forebyggende tiltak og sette inn støtet i overdosearbeidet.

Tidligere torsdag sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til TV 2 at han tar utviklingen på alvor.

– Vi ser en spesiell økning i overdoser knyttet til feil bruk av legemidler. Det er flere tiltak som kan være aktuelle, blant annet tilgang på legemidlene, veiledning ved bruk og holdningsarbeid. 

Les hele artikkelen på tv2.no her.

 

Tilbake til nyheter
crossmenu