Medlemskap

Sekteriske rusvelferdsprofitører - en konsekvens av norsk rusbehandling?

18. desember 2017

http://www.erlik.no/sekteriske-rusvelferdsprofitorer-en-konsekvens-av-norsk-rusbehandling/

På rusbehandlingsfeltet har vi evangeliesentre, 12-trinnstilnærming, Narconon, terapeutiske samfunn, kollektiver og institusjoner. Noen steder står de og holder hverandre i hendene, synger eller leser tekster. Noen steder krever frikirkelig religiøsitet. Noen driver med konfrontative tilnærminger.

Tilbake til nyheter
crossmenu