Medlemskap

Rusbehandling: Lar bør vurderes nedlagt

25. november 2017

Heroinsubstitutter som Subutex og metadon er i utgangspunktet livreddende medisiner som tilbys avhengige. Mer enn 7000 pasienter i Norge får slike medisiner, men i et rigid kontrollapparat som krever motivasjon for et rehabiliteringforløp og krenkende kontroll. Derav den norske modellen: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Portugal var Europas overdoseversting rundt årtusenskiftet og har etter avkriminaliseringsreformen (2001) fått en radikal nedgang i overdoser. Mannen bak modellen, Joao Golau, sier den samtidige innføringen av rask tilgang på substitusjonsmedisiner trolig har betydd mer for overdosefallet enn selve avkriminaliseringen. Les mer.

Av Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk

Tilbake til nyheter
crossmenu