Røde Kors-rapport: Sosial puls

Sosial puls. Røde Kors har gjennomført en undersøkelse om hvilke som har de største humanitære behovene i Norge. Og se hvilken (undertrykt) gruppe som kom på 1. plass.

“Sosial Puls peker på åtte av de største humanitære

behovene i Norge:

1. Personer med alvorlig rusavhengighet

2. Barn som er utsettes for mishandling, vold,

mobbing og omsorgssvikt

3. Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag

4. Eldre med og uten demens, i sykehjem

5. Personer med alvorlige psykiske lidelser

6. Langtids sosialhjelpsmottakere

7. Fattige barnefamilier

8. Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og

utdanning”

https://www.rodekors.no/contentassets/bc8ae399af1e47d68eb122f8ccdc0bd6/sosial-puls.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *