Medlemskap

Pernille frykter for ektemannens liv

12. februar 2024

Hamar Arbeiderblad 12. februar 2024: Pernille frykter for ektemannens liv, av Syver Grønbakken.

Han sliter psykisk, og i lang tid har han gått på piller. Nå har situasjonen blitt verre enn noen gang, etter at de såkalt stemningsstabiliserende legemidlene ble trappet ned av legene.

Pillene er erstattet med alkohol og piller som Hallvard kjøper inn sjøl for å roe ned følelsen av angst. Han ser på det som eneste utveg for å få hverdagene til å gå rundt.

– Vi har vært i utallige møter med LAR, hvor følelsen er at vi blir avfeid av deres representanter. Vi har opplever at de ikke ønsker å snakke med oss lenger. Hallvard har prøvd absolutt alt for å bli friskere, men han trenger at LAR stiller opp for ham.

Pasientombudet er blitt koblet på saken.

I behandlingsplanen fra 23. mars 2023 skriver Sykehuset Innlandet:

«Vi mener så absolutt at tilbudet vi gir er forsvarlig og til det beste for pasienten.»

Ved avhengighet til benzodiazepiner hos pasienter i LAR anbefales psykososial behandling og nedtrapping av benzodiazepiner. Målet med dette er at pasienten avslutter bruken av disse midlene.

Flere brukerundersøkelser har avdekket opplevelse av manglende tillit, misnøye og lav grad av medvirkning blant LAR-pasienter.

I den reviderte retningslinjen er det derfor lagt vekt på at pasienter i LAR skal gis høy grad av medvirkning i en helhetlig og koordinert rehabilitering».

Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, har delt sitt syn på LAR gjentatte ganger i nasjonale medier. Dette sier han til HA:

– Jeg mener dette er mer et system snarere enn individuell behandling. Folk opplever ikke bestandig å få det som er best for dem, ettersom det er strengt regulert av forskrifter og retningslinjer. Det ble en forbedring i retningslinjene i fjor, men kom først etter mange år hvor disse var utdaterte. I LAR er det etablert en kultur for å være veldig "ovenfra og ned". Det er preget av en helt irrasjonell vrangvilje som gjør at mange føler for å stange hodet mot veggen når de prøver å si hva de trenger, mener han.

Når det kommer til ivaretakelse av pasienters sikkerhet og interesser, har lederen en klar formening.

– Mangelen på vilje til å lytte til disse er helt skrikende. Når det er snakk om medisiner er pasientene helt avhengige av å bli hørt for å få best mulig funksjon av behandlingen. Det er klart at dette skal gjøres innenfor noen rammer, men når de konsekvent sier nei på grunn av regalpapirene, kommer de veldig til kort med gode resultater av behandlingen.

Les hele artikkelen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu