Medlemskap

Nasjonalballetten får kritikk etter rus-varsel. Men ballettsjefen mener nulltoleranse er viktig.

26. mai 2022

Aftenposten 24. mai 2022: Nasjonalballetten får kritikk etter rus-varsel. Men ballettsjefen mener nulltoleranse er viktig, av Morten Schwencke.

Søndag kunne Aftenposten fortelle om varslingssaken som har skapt uro på Nasjonalballetten. Undersøkelser avdekket bruk av illegale rusmidler blant enkelte av kompaniets dansere. Det har skjedd i private, sosiale sammenhenger.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen sa at hun har nulltoleranse for ulovlige rusmidler blant sine ansatte. Hun bekreftet at saken ført til «endringer» hos Nasjonalballetten, som er en del av Operaen. Hun vil ikke si hvilke endringer: om noen har fått sparken, blitt løst fra kontrakter eller mistet roller.

Likevel reagerer Arild Knutsen sterkt på Lorentzens uttalelser. Han er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). De jobber for liberalisering av ruspolitikken i Norge.

– Saken representerer mye av det som er galt med behandlingen av rusbrukere i Norge, sier han.

Mener Lorentzens uttalelser er stigmatiserende

– Det er forståelig at det tas grep dersom noen stiller ruspåvirket på jobb eller har en adferd som rammer andre. Men Lorentzens uttalelser peker mot at det ikke er noe som helst å utsette på hverken prestasjonene eller adferden til danserne, sier Knutsen.

Han mener Lorentzens uttalelser virker stigmatiserende. Slik han ser det er rusbruken en privatsak så lenge den ikke påvirker jobben. Han tror måten Lorentzen snakker om rus på, er en ekstra belastning for de involverte. Dette ser han som dypt urettferdig.

Lorentzen er forelagt kritikken fra Knutsen. Hun understreker at hun snakker om holdninger for topputøvere. De gjelder like mye for ballettdansere som for toppidrett, slik hun ser det.

Knutsen har vært sentral i en bevegelse som jobber for en mer liberal ruspolitikk. Han har vært lobbyist for rusreformen, som gikk inn for avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk. Den ikke ble vedtatt, men har likevel ført til lavere straffer for små doser hos rusavhengige.

– Trenger ledere som hegner om sine ansatte

Knutsen har bitt seg merke i at Lorentzen beskriver en «normalisering av bruk av illegale rusmidler under pandemien». Dette har vært en tøff tid for mange kulturarbeidere. Kanskje har rusbruken noe å gjøre med livsbelastninger, spekulerer han.

Les artikkelen i Aftenposten her.

Tilbake til nyheter
crossmenu